MER ÄN ETT SHOPPINGCENTRUM


REDI är ett nytt shopping- och nöjescenter i närheten av Helsingfors centrum. För REDI är miljöskydd en grundläggande faktor och därför har avfallshanteringen anförtrotts Europress som kan erbjuda energibesparande, säkra och användarvänliga lösningar.

UTMANING

Avfallshanteringen på ett modernt shoppingcentrum måste vara energieffektiv och användarvänlig. REDI har ett begränsat utrymme för avfallshantering. Lösningar för avfallshantering ska vara tillförlitliga även när det kommer till stora volymer och blandat material.


LÖSNING

Redan i det skede då vi planerade lösningar för REDI, det vill säga innan utrustningen valdes och levererades, tog vi med shoppingcentrumets yta och det producerade avfallets volym i beräkningen.


ANVÄNDA PRODUKTER

Europress Balex 40 SMART Vertikal balpress (1 enhet)
Europress DuoMax SMART Stationär komprimator (1 enhet)
Europress Combio SMART Mobila komprimatorer (2 enheter)
Europress H&G Skruvkomprimatorer (1 enheter)
Burkpress + specialanpassade kärl (1 enhet)
Kärlvändare (4 enheter)
Skyddsstängsel

Summary


The tailored, comprehensive SMART ecosystem has met the demands of the client. The Europress SMART technology increased the cost-efficiency of the waste handling by 15 % compared to other non-SMART solutions in the market. The REDI shopping centre is satisfied with their investment to Europress products and services.