ANVÄNDNING

Wellpapp

Plast

Blandavfall

Förbränningsavfall

FUNKTIONER

Enorm inmatningsöppning

Standardcontainers upp till 38 m³

Extremt robust konstruktion

Förkomprimeringsskiva

Intelligent SMART-teknik

KAPACITET

20 m³

24 m³

27 m³

30 m³

32 m³

35 m³

36 m³

38 m³

AVFALLSKOMPRIMATOR MED FÖRKOMPRIMERING FÖR SVÅRHANTERLIGT OCH SKRYMMANDE AVFALL


Europress EPC och MiniEPC är avfallskomprimatorer med förkomprimering, framtagna för att effektivt reducera avfallets volym innan det slutkomprimeras in i en container. Förkomprimering av avfallet ger avsevärt större nyttolast. De robusta avfallskomprimatorerna klarar krävande användning 24/7.

Europress EPC och MiniEPC är utrustade med en förkomprimeringsfunktion som innebär att kolven krossar materialet mot en vertikal stålplatta. Plattan höjs därefter så att kolven kan sträckas ut i sin fulla längd och komprimera det krossade materialet in i containern. Dessa komprimatorer är perfekta för att komprimera svårhanterliga och skrymmande föremål som pallar, trummor och möbler till en bråkdel av deras ursprungliga storlek.

Europress EPC och MiniEPC är stationära avfallskomprimatorer, vilket betyder att deras containrar separeras för transport medan komprimatorenheterna står stadigt kvar på marken. Deras extremt stora inmatningsöppningar säkerställer en enkel påfyllning och underlättar för användning av olika typer av lastningsutrustning som t.ex. tippcontainer och lastskopor.

smart waste management system

Intelligent SMART-teknik i komprimatorerna bidrar till en kostnadseffektiv och säker drift. Maskinens inställningar kan justeras separat för att på bästa sätt svara mot olika behov av avfallshantering. Komprimatorerna övervakas och anpassas efter eventuella avvikelser, i syfte att skydda såväl operatör som komponenter.

EPC och MiniEPC avfallskomprimatorer är förberedda för uppkoppling till Europress SMART, vilket gör det möjligt att införliva dem i Fleet Management-systemet. Systemet tillhandahåller tillgångsdata och verktyg för effektiviserad Fleet Management.

YTTERLIGARE INFORMATION


EPC | MiniEPC

Inmatningsöppning (mm)
1 850 x 1 850 | 1 500 x 1 150

Komprimeringskraft (t)
<50

Cykeltid (s)
74 / 53* | 58 / 37*

Kapacitet (wellpapp) (m³ /h)
102 / 142 * | 62 / 97*

Motor (kW)
7,5 / 11* (MiniEPC / EPC)

Strömtillförsel
400 V, 50 Hz, 3×C32 A (MiniEPC / EPC)
400 V, 50 Hz, 3×C63 A* (MiniEPC / EPC)

Blå färg RAL5017

Inkasttratt i standardutförande

Bakre lyftkrok (container)

Containerhjul fram (roll-off)

Container borta-brytare (gränslägesbrytare)

Förkomprimeringsfunktion (hydraulisk vertikal platta)

Spärrlucka (vertikal platta)

Intelligent SMART-teknik

Förberedd för uppkoppling till Europress SMART

Specialanpassad RAL-färg

Styrskenor

Ytterligare kontroller som t.ex. nödstopp

Containerhjul bak (roll-off)

Specialanpassad Inkasttratt

Öppningsmekanism för tömningslucka, två steg

Long handle-mekanism för öppning av tömningslucka

Hydraulisk öppningsmekanism för tömningslucka

Hydraulisk fästmekanism för container

Kärlvändare (integrerad / stationär)

System för lucköppning (hydrauliskt / elektroniskt)

System för kodstart

System för autostart

7,5 kW motor

Låg inmatning

Container med flytande tak 20-36m³

Reservcontainer

EPC / MiniEPC press unit
Längd 5,430 / 3,450 mm
Bredd 2,430 / 2,130 mm
Höjd 3,280 / 3,330 mm
Vikt 8,200 / 5,200 kg

Container 20 m³
Längd 4,510 mm
Bredd 2,500 mm
Höjd 2,730 mm
Vikt 2,300 kg

Container 24 m³
Längd 5,330 mm
Bredd 2,500 mm
Höjd 2,730 mm
Vikt 2,460 kg

Container 27 m³
Längd 5,940 mm
Bredd 2,500 mm
Höjd 2,730 mm
Vikt 2,680 kg

Container 30 m³
Längd 6,550 mm
Bredd 2,500 mm
Höjd 2,730 mm
Vikt 2,900 kg

Container 32 m³
Längd 6,960 mm
Bredd 2,500 mm
Höjd 2,730 mm
Vikt 3,000 kg

Container 35 m³
Längd 6,675 mm
Bredd 2,500 mm
Höjd 3,070 mm
Vikt 3,230 kg

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss