Opplevelsessenteret REDI


REDI er et nytt kjøpe- og underholdningssenter i utkanten av Helsinki sentrum. En av REDIs kjerneverdier er miljøvern. Derfor er avfallshåndteringen overlatt til Europress, som tilbyr energibesparende, trygge og brukervennlige løsninger.

UTFORDRING

Avfallshåndteringen i et moderne kjøpesenter må være energieffektiv og brukervennlig. REDI har begrenset med plass til avfallshåndtering. Avfallshåndteringsløsningene må være pålitelige selv om volumene er store og avfallet svært variert.


LØSNING

Allerede i designfasen for REDI, før maskinene var valgt og levert, ble det tatt hensyn til plassen på kjøpesenteret og avfallsvolumet som ble produsert.


PRODUKTER SOM BRUKES

vertikal emballasjepresse(1 stk.)
stasjonær komprimator (1 stk.)
mobile komprimatorer (2 stk.)
skruekomprimator (1 stk.)
bokspresse + spesialbeholdere (1 stk.)
dunketippere (4. stk)
sikkerhetsgjerde

Summary


The tailored, comprehensive SMART ecosystem has met the demands of the client. The Europress SMART technology increased the cost-efficiency of the waste handling by 15 % compared to other non-SMART solutions in the market. The REDI shopping centre is satisfied with their investment to Europress products and services.