ANVÄNDNING

Bioavfall

Vått blandavfall

FUNKTIONER

Pendelteknologi

Marknadens lägsta inmatningsöppning

Vätsketät konstruktion

Intelligent SMART-teknik

KAPACITET

10 m³

11 m³

14 m³

17 m³

20 m³

HÅLLBARA PENDELKOMPRIMATORER FÖR VÅTT AVFALL


Europress mobila komprimator Combio är framtagen för hantering av material med hög fukthalt, som t.ex. blött blandavfall och bioavfall. För att säkerställa hygienen på installationsplatsen är komprimatorerna helt vätsketäta. Påfyllningen har förenklats genom att komprimatorerna har marknadens lägsta inmatningshöjd för pendelkomprimatorer.

Komprimatorerna är försedda med självrengörande pendelkolvsteknik. Pendelkolven fungerar som en torkare: allt material som eventuellt blivit kvar skrapas bort under returrörelsen. Själva konstruktionen eliminerar behovet av regelbunden rengöring bakom kolven.

Komprimatorerna är extremt hållbara eftersom samtliga hydrauliska och elektriska delar är helt isolerade från presskammaren. Den fabrikstestade vattentäta konstruktionen eliminerar läckage och minimerar lukt.

Combio avfallskomprimatorer från Europress kan utrustas med ett brett urval tillbehör inklusive kärlvändare, luktkontroll och bottenvärmare. Komprimatorerna finns tillgängliga i flera olika containerstorlekar: 10 m³, 11 m³, 14 m³, 17m³ och 20 m³.

smart waste management system

Intelligent SMART-teknik i komprimatorerna bidrar till en kostnadseffektiv och säker drift. Maskinens inställningar kan justeras separat för att på bästa sätt svara mot olika behov av avfallshantering. Komprimatorerna övervakas och anpassas efter eventuella avvikelser, i syfte att skydda såväl operatör som komponenter.

Combio avfallskomprimatorer är förberedda för uppkoppling till Europress SMART uppkoppling, vilket gör det möjligt att införliva dem i Fleet Management-systemet. Systemet tillhandahåller tillgångsdata och verktyg för effektiviserad Fleet Management.

YTTERLIGARE INFORMATION


Inmatningsöppning B x H
1 400 x 1 250 mm

Inmatningshöjd (marknivå)
1 300 mm

Komprimeringskraft
35 t

Cykeltid
28 s

Kapacitet (bioavfall)
75 m³ /h

Motor
5,5 kW

Strömtillförsel
400 V, 50 Hz, 3×16
Trög säkring

Blå färg RAL5017

Inkasttratt i standardutförande

Främre / bakre lyftkrokar

Long handle-mekanism för öppning av tömningslucka

Vattentät installation

Intelligent SMART-teknik

Förberedd för uppkoppling till Europress SMART

Specialanpassad RAL-färg

Styrskenor

Ytterligare kontroller som t.ex. nödstopp

Hjul fram / bak (roll-off)

Specialanpassad Inkasttratt

Dräneringssystem

Öppningsmekanism för tömningslucka, två steg

Topphängd tömningslucka

Ozongenerator / kylaggregat (luktkontroll)

Kärlvändare (integrerad / stationär)

System för lucköppning (hydrauliskt / elektroniskt)

System för kodstart

System för autostart

7,5 kW motor

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss