ANVÄNDNING

Wellpapp

Plast

Blandavfall

Förbränningsavfall

FUNKTIONER

Standardcontainers upp till 38 m³

Stor inmatningsöppning

Tillförlitlig och användarvänlig

Intelligent SMART-teknik

KAPACITET

20 m³

24 m³

27 m³

30 m³

32 m³

35 m³

36 m³

38 m³

STATIONÄRA AVFALLSKOMPRIMATORER FÖR STORA MÄNGDER AVFALL


Europress Duo och DuoMax är robusta avfallskomprimatorer i stationärt utförande, framtagna för krävande användning. De är den perfekta lösningen när man behöver hantera olika slags torrt material i stora mängder. Påfyllningen underlättas av de stora inmatningsöppningarna.

DuoMax och Duo är stationära, vilket betyder att deras containrar kopplas bort under transport medan komprimatorenheterna står stadigt kvar på marken. Komprimatorn kan utrustas med tratt-/schaktlösningar för påfyllning genom en vägg eller på flera olika nivåer, vilket skapar en säker och sluten struktur. Konstruktionen stöder också flera olika lastanordningar som t.ex. conveyors.

DuoMax och Duo kan förses med ett urval av tillbehör som t.ex. kärlvändare och system för lucköppning. Standardurvalet erbjuder flera containerkapaciteter upp till 38 m² och som i kombination med alternativet flytande tak möjliggör extremt stora nyttolaster. Komprimatorn kan användas 24/7, speciellt om det finns en andra container som reserv.

smart waste management system

Intelligent SMART-teknik i komprimatorerna bidrar till en kostnadseffektiv och säker drift. Maskinens inställningar kan justeras separat för att på bästa sätt svara mot olika behov av avfallshantering. Komprimatorerna övervakas och anpassas efter eventuella avvikelser, i syfte att skydda såväl operatör som komponenter.

DuoMax & Duo avfallskomprimatorer är förberedda för uppkoppling till Europress SMART uppkoppling, vilket gör det möjligt att införliva dem i Fleet Management-systemet. Systemet tillhandahåller tillgångsdata och verktyg för effektiviserad Fleet Management.

YTTERLIGARE INFORMATION


DuoMax | Duo

Inmatningsöppning (mm)
1 850 x 1 300 mm | 1 500 x 900

Inmatningshöjd, marknivå (mm)
1 480 / 1 300 | 1 480 / 1 300

Komprimeringskraft (t)
35 / 40* | 25

Cykeltid (s)
66 / 35* | 42

Kapacitet (wellpapp) (m³ /h)
78 / 147* | 69

Motor (kW*)
5,5 / 7,5 | 5,5

Strömtillförsel
400 V, 50 Hz, 3×C16 A (Duo / DuoMax)
400 V, 50 Hz, 3×C32 A* (DuoMax)

Blå färg RAL5017

Inkasttratt i standardutförande

Bakre lyftkrok (container)

Containerhjul fram (roll-off)

Container borta-brytare (gränslägesbrytare)

Bomstopp (stoppvajrar & presenning)

Intelligent SMART-teknik

Förberedd för uppkoppling till Europress SMART

Specialanpassad RAL-färg

Styrskenor

Ytterligare kontroller som t.ex. nödstopp

Containerhjul bak (roll-off)

Specialanpassad trattlösning

Öppningsmekanism för tömningslucka, två steg

Long handle-mekanism för öppning av tömningslucka

Hydraulisk öppningsmekanism för tömningslucka

Kärlvändare (integrerad / stationär)

System för lucköppning (hydrauliskt / elektroniskt)

System för kodstart

System för autostart

7,5 kW motor

Låg inmatning

Container med flytande tak 20-36m³

DuoMax / Duo press unit
Längd 2,730 / 2,160 mm
Bredd 2,300 / 1,900 mm
Höjd 2,440 / 2,260 mm
Vikt 2,640 / 2,020 kg

Container 20 m³
Längd 4,510 mm
Bredd 2,500 mm
Höjd 2,730 mm
Vikt 2,300 kg

Container 24 m³
Längd 5,330 mm
Bredd 2,500 mm
Höjd 2,730 mm
Vikt 2,460 kg

Container 27 m³
Längd 5,940 mm
Bredd 2,500 mm
Höjd 2,730 mm
Vikt 2,680 kg

Container 30 m³
Längd 6,550 mm
Bredd 2,500 mm
Höjd 2,730 mm
Vikt 2,900 kg

Container 32 m³
Längd 6,960 mm
Bredd 2,500 mm
Höjd 2,730 mm
Vikt 3,000 kg

Container 35 m³
Längd 6,675 mm
Bredd 2,500 mm
Höjd 3,070 mm
Vikt 3,230 kg

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss