Avfallshantering ur ett nytt perspektiv


Hur skulle det kännas att lägga mer energi på kärnverksamheten och samtidigt kunna ge dina kunder bättre service än idag? Många företag och organisationer agerar idag reaktivt och förlorar därmed tid på grund av bristande kommunikation. Vi hjälper er att se avfallshanteringen ur ett nytt perspektiv och ge er de medel ni behöver för att arbeta proaktivt, det är vår lösning för en bekymmersfri drift. RETHINK. CONNECT. COLLECT.

smart waste management system

SMARTA FÖRDELAR


Europress SMART är ett samlingssystem av digitala tjänster som på ett enkelt sätt ger er de verktyg ni behöver för att effektivisera er avfallshantering och ger er en överblick av er maskinpark. Systemet består av avancerade komponenter och processer som sammanför maskinernas SMART-funktioner med ett intelligent nätverk.
Systemet gör detta automatiskt genom att samla in och analysera data från er maskinpark och presentera informationen i ett överskådligt format. Det ger er möjligheten att effektivisera er hantering och fatta smarta affärsbeslut.

Operatörer inom Avfallshantering & Miljötjänster:

Flottans status visas i realtid

Snabb reaktion på tömningsbegäran och serviceanrop

Analyser och rapporter används för att optimera fraktrutter

Fastighetsförvaltare & Hållbarhetsansvariga:

Kontroll av materialflöde & återvinningskvot

Riktad användarutbildning för ökad säkerhet & effektivitet

Kostnadshantering & kostnadsoptimering

Användare & Tekniker inom avfallshantering:

Möjlighet att visa maskinens status med mobilappen SMARTwaste

Snabba svar & korta lösningstider vid eventuella problem

Förberedelser för att maximera drifttiden

Vilken nivå passar er?


Vi kallar allt detta för Europress SMART Fleet Management och den finns tillgängligt i tre varianter: SMART Intro, SMART Insights och SMART Integrated.

SMART INTRO

Håll dig uppdaterad och håll koll på dina anläggningstillgångar – SMART Intro ger realtidstillgång till utrustningen. Ni kan enkelt lokalisera er maskin och se dess aktuella status. Maximera driftstiden och utnyttjandegraden och agera proaktivt för att öka kundnyttan.

SMART INSIGHTS

Maximera anläggningstillgångens värde genom att utnyttja stora datamängder. SMART Insights ger er möjlighet att effektivisera verksamheten genom att använda rapporter och analyser för optimerat beslutsfattande. Förenkla Fleet Management med automatiserade analysregler. Spåra trender
för att redan i förväg anpassa er till kommande förändringar.

SMART INTEGRATED

Obegränsade möjligheter med ett integrerat ekosystem. Koppla upp till en molnbaserad tjänst för att länka tillgångsdatan till aktuella verktyg på plats och skräddarsy enligt er specifika verksamhet. SMART-plattformen tillhandahåller flera olika slutpunkter för integration till era interna system. Kundanpassade integrationsmöjligheter kan tas fram efter behov.

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss