NORDEUROPAS LEDANDE TILLVERKARE AV AVFALLSKOMPRIMATORER OCH BALPRESSAR


Europress grundades på 1970-talet och är idag Nordeuropas ledande tillverkare av avfallskomprimatorer och balpressar. Efter mer än 40 år i branschen erövrar Europress fortfarande nya länder med sina moderna produkter och högklassiga tjänster. Under årens lopp har Europress samlat till sig en grupp fackmän och experter som tillsammans har skapat helt nya produkter, innovativa lösningar och en heltäckande servicepalett. Vi skapar nytt och visar vägen för andra aktörer i branschen.

SMART CLEANTECH FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID


En välmående miljö, en stabil ekonomi och tillförlitlighet är våra styrkor. Med hjälp av dessa styrkor garanterar vi den kontinuitet som våra kunder behöver för en fungerande avfallshantering och för att uppnå högre återvinningsmål. Europress vill vara en ansvarsfull pionjär inom utveckling av intelligent återvinningsteknik. Denna strävan representeras av Europress SMART-sortimentet av komprimatorer och balpressar.

KONCERNEN


Moderbolaget Europress Group Oy är verksamt i Finland och svarar för koncernadministration, utvecklings- och tillväxtstrategier samt för tillverkning, försäljning, service och underhåll i Finland.

Dotterbolaget Europress AB svarar för försäljning och underhåll i Sverige och Europress AS för motsvarande funktioner i Norge. OOO Europress är verksamt i Benelux och ansvarar för den marknaden. Europress Polen slog upp dörrarna under 2019 och är därmed det senaste dotterbolaget i Europresskoncernen, och svarar för försäljning, underhåll och kundtjänst i Polen.

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR


HÅLLBARHET & TILLFÖRLITLIGHET

Cirkulär ekonomi är ett utmanande mål. Vi anser att alla företag borde arbeta tillsammans för en ren och hållbar planet. Europress grundades som ett familjeföretag och är byggt till gagn för framtida generationer. För oss är hållbarhet en grundläggande värdering och drivkraften bakom vårt dagliga arbete.

TEKNISKT LEDARSKAP & INNOVATION

När det kommer till innovation har vi tänjt på gränserna sedan 1970-talet. Våra nya smarta tekniker bistår våra kunder i riktning mot en mer effektiv och flexibel avfallshantering. Vi utvecklar hela tiden nya och bättre lösningar till förmån för våra kunder.

INSPIRATION & MOTIVATION

Vi vill alltid tillhandahålla bästa möjliga kvalitet för att föregå med gott exempel i vårt arbete. Vi drivs av att inspirera och motivera såväl enskilda människor som företag till ansvarsfulla och hållbara handlingar. Vårt mål är att tillverka produkter som är enkla, säkra och effektiva för att uppmuntra till cirkulär ekonomi.

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss