ANVÄNDNING

Wellpapp

Plast

Textil

FUNKTIONER

Utrymmesbesparande

Snabb cykeltid

Stor inmatningsöppning

Intelligent SMART-teknik

BALSTORLEK

80–110 kg

ROBUST & UTRYMMESBESPARANDE VERTIKAL BALPRESS


Europress Balex-10 är en kompakt vertikal balpress för ett brett spektrum av användningsområden. Den stora inmatningsöppningen och den korta cykeltiden på endast 15 sekunder säkerställer enkel komprimering av olika sorters material. Med en komprimeringskraft på 10 ton producerar Balex-10 väldigt täta balar med vikt på upp till 110 kg, som likväl är tillräckligt kompakta för att passa in i rullburar.

Balex-10 är konstruerad med korslagda cylindrar vilket sparar utrymme. Med en vikt på 840 kg och en låg totalhöjd på endast 1 920 mm är den lätt att placera även i trånga utrymmen. Maskinen levereras med enfasmotor.

De två funktionslägena innebär att det finns två programalternativ att välja mellan för att optimera balpressarna för olika sorters avfall. De passar för ett brett spektrum av material, inklusive wellpapp, plast och textil. Driftljudet hålls nere trots en stabil och snabb komprimering för framställning av väldigt täta balar.

Den stora inmatningsöppningen säkerställer en enkel påfyllning. Bandhållaren är behändigt placerad framtill på balpressen för snabbt bandbyte och bindning av balen. Som standard ingår en styranordning för smidig placering av pallen.

smart waste management system

Intelligent SMART-teknik i balpressarna bidrar till en kostnadseffektiv och säker drift. Maskinens inställningar kan justeras separat för att på bästa sätt svara mot olika behov av avfallshantering. Balpressarnas användning övervakas och anpassas efter eventuella avvikelser, i syfte att skydda såväl operatör som komponenter.

Balex balpressar är som standard förberedda för uppkoppling till Europress SMART, vilket gör det möjligt att införliva dem i Fleet Management-systemet. Systemet tillhandahåller tillgångsdata och verktyg för effektiviserad Fleet Management.

Media


YTTERLIGARE INFORMATION


Komprimeringskraft
10 t
Mått H x B x D
1 920 x 1 360 x 840 mm
Vikt
840 kg
Inmatningsöppning H x B x D
610 x 720 x 600 mm
Inmatningshöjd
710 mm
Balens mått H x B x D
600 x 800 x 670 mm
Balens vikt (wellpapp)
80–110 kg
Strömtillförsel
400 V, 50 Hz, 3x 16 A
230 V, 50 Hz, 1x 16 A*
Trög säkring
Cykeltid
15 s
Ljudnivå
59 dBa
Motor
4,0 / 1,5* kW

Blå färg RAL5017

Klor för att hålla tillbaka materialet

Styranordning för pall

Integrerat skär för band

Automatiskt system för urbalning

System med tvåhandsfattning för urbalning

Lägesväljare (två driftslägen)

Nyckelstyrd brytare

Gränslägesbrytare till lastlucka

Gränslägesbrytare till tömningslucka

Intelligent SMART-teknik

Förberedd för uppkoppling till Europress SMART

Tillbehör för insamling av plastavfall

Kodstart

Stötdämpare

Stötdämpare för urbalning

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss