ANVÄNDNING

Wellpapp

Blandavfall

FUNKTIONER

Marknadens största inmatningsöppning

Container med flytande tak

Tillförlitlig och användarvänlig

Öppningsmekanism, tvåfas

Intelligent SMART-teknik

KAPACITET

21 m³

EN ROBUST AVFALLSKOMPRIMATOR I MOBILUTFÖRANDE


Europress CombiMega FR är en robust avfallskomprimator i mobilutförande, framtagen för intensiv användning. Komprimatorn är försedd med en 21 m³ container med flytande tak, vilket i kombination med presskraften på 40 ton bidrar till väldigt hög nyttolast. Komprimatorn är perfekt för torrt avfallsmaterial, framför allt wellpapp.

Tack vare den extremt stora inmatningsöppningen – den största i sin klass – kan även de mest skrymmande pappkartongerna lastas in utan att man behöver vika dem alltför mycket.

Det flytande taket säkerställer enkel tömning av det tätt packade materialet. Konstruktionen baseras på gångjärn som låter taket flyta fritt ovanpå materialet. Mekanismen ger extra utrymme så att materialet behändigt kan komma ut ur containern.

Europress CombiMega FR är som standard försedd med en öppningsmekanism i två steg, i syfte att garantera säkerheten även vid tömning av containern. Komprimatorn kan förses med ett urval av tillbehör som t.ex. kärlvändare och hjul.

smart waste management system

Intelligent SMART-teknik i komprimatorerna bidrar till en kostnadseffektiv och säker drift. Maskinens inställningar kan justeras separat för att på bästa sätt svara mot olika behov av avfallshantering. Komprimatorerna övervakas och anpassas efter eventuella avvikelser, i syfte att skydda såväl operatör som komponenter.

CombiMega FR avfallskomprimatorer är förberedda för uppkoppling till Europress SMART, vilket gör det möjligt att införliva dem i Fleet Management-systemet. Systemet tillhandahåller tillgångsdata och verktyg för effektiviserad Fleet Management.

Media


YTTERLIGARE INFORMATION


Inmatningsöppning
1 850 x 1 590 mm

Inmatningshöjd (marknivå)
1 480 / 1 300 mm

Komprimeringskraft
35 – 40 t

Cykeltid
73 s

Kapacitet
99 m³ /h

Motor
5,5 / 7,5* kW

Strömtillförsel
400 V, 50 Hz, 3×16 A
400 V, 50 Hz, 3×32 A*
Trög säkring

Blå färg RAL5017

Inkasttratt i standardutförande

Främre / bakre lyftkrokar

Container med flytande tak

Öppningsmekanism för tömningslucka, två steg

Intelligent SMART-teknik

Förberedd för uppkoppling till Europress SMART

Specialanpassad RAL-färg

Styrskenor

Ytterligare kontroller som t.ex. nödstopp

Hjul fram / bak (roll-off)

Specialanpassad Inkasttratt

Dräneringssystem

Long handle-mekanism för öppning av tömningslucka

Topphängd tömningslucka

Kärlvändare (integrerad / stationär)

System för lucköppning (hydrauliskt / elektroniskt)

System för kodstart

System för autostart

7,5 kW motor

Låg inmatning

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss