ANVÄNDNING

Wellpapp

Plast

Textil

FUNKTIONER

Utrymmesbesparande

Stor inmatningsöppning

Snabb cykeltid

Intelligent SMART-teknik

BALSTORLEK

280–320 kg

ROBUST VERTIKAL BALPRESS FÖR KRÄVANDE ANVÄNDNING


Europress Balex-30 är en kompakt vertikal balpress för krävande användning. Den lämpar sig för ett brett spektrum av användningsområden. De två funktionslägena optimerar komprimering av olika material. Med en komprimeringskraft på 30 ton producerar den väldigt täta balar med vikt på upp till 320 kg. Tack vare utformningen med korslagda cylindrar är denna balpress enkel att placera i alla arbetsmiljöer.

Den stora matningsöppningen säkerställer en enkel fyllning. Färdiga balar lastas automatiskt av på pallar. Flera olika säkerhetsfunktioner som t.ex. slitstark tömningslucka med elektroniska givare och system med tvåhandsfattning för urbalning garanterar en säker användning.

smart waste management system

Intelligent SMART-teknik i balpressarna bidrar till en kostnadseffektiv och säker drift. Maskinens inställningar kan justeras separat för att på bästa sätt svara mot olika behov av avfallshantering. Balpressarnas användning övervakas och anpassas efter eventuella avvikelser, i syfte att skydda såväl operatör som komponenter.

Balex balpressar är som standard förberedda för uppkoppling till Europress SMART, vilket gör det möjligt att införliva dem i Fleet Management-systemet. Systemet tillhandahåller tillgångsdata och verktyg för effektiviserad Fleet Management.

Media


YTTERLIGARE INFORMATION


Komprimeringskraft
30 t
Mått H x B x D
1 995 x 1 810 x 1250 mm
Vikt
2 000 kg
Inmatningsöppning H x B x D
520 x 1 120 x 950 mm
Inmatningshöjd
940 mm
Balens mått H x B x D

950 x 1 200 x 840 mm
Balens vikt (wellpapp)
280–320 kg
Strömtillförsel
400 V, 50 Hz, 3x 16 A
Trög säkring
Cykeltid
34 s
Ljudnivå
59 dBa
Motor
4,0 kW

Blå färg RAL5017

Klor för att hålla tillbaka materialet

Styranordning för pallen

Integrerat skär för band

Automatiskt system för urbalning

System med tvåhandsfattning för urbalning

Lägesväljare (två driftslägen)

Lås med nyckel

Gränslägesbrytare till lastlucka

Gränslägesbrytare till tömningslucka

Intelligent SMART-teknik

Förberedd för uppkoppling till Europress SMART

Tillbehör för insamling av plastavfall

Extra infällbara Klor för att hålla tillbaka materialet

Kodstart

Stötdämpare

Stötdämpare för urbalning

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss