ANVÄNDNING

Wellpapp

Plast

Blandavfall

Förbränningsavfall

FUNKTIONER

Marknadens största inmatningsöppning

Flera containerstorlekar som standard

Tillförlitlig och användarvänlig

Intelligent SMART-teknik

KAPACITET

10 m³

14 m³

17 m³

20 m³

EFFEKTIVA AVFALLSKOMPRIMATORER FÖR KRÄVANDE ANVÄNDNING


Europress CombiMega är en robust avfallskomprimator i mobilt utförande, framtagen för intensiv användning. Komprimatorn har den största inmatningsöppningen i sin klass, vilket innebär att du kan mata in t.o.m. de största pappkartongerna utan att vika ihop dem. Med en enkel fyllning i kombination med en komprimeringskraft på 40 ton är denna komprimator perfekt för stora avfallsvolymer.

Europress CombiMega finns tillgänglig som standard i flera olika containerstorlekar: 10 m³, 14 m³, 17m³ och 20 m³. För att öka nyttolasten för wellpapp kan komprimatorn utrustas med en 21 m³ stor container med flytande tak. Denna variant har fått beteckningen CombiMega FR. Europress CombiMega kan förses med ett urval av tillbehör som t.ex. kärlvändare och hjul.

smart waste management system

Intelligent SMART-teknik i komprimatorerna bidrar till en kostnadseffektiv och säker drift. Maskinens inställningar kan justeras separat för att på bästa sätt svara mot olika behov av avfallshantering. Komprimatorerna övervakas och anpassas efter eventuella avvikelser, i syfte att skydda såväl operatör som komponenter.

CombiMega avfallskomprimatorer är förberedda för uppkoppling till Europress SMART, vilket gör det möjligt att införliva dem i Fleet Management-systemet. Systemet tillhandahåller tillgångsdata och verktyg för effektiviserad Fleet Management.

Media


YTTERLIGARE INFORMATION


Inmatningsöppning
1 850 x 1 590 mm

Inmatningshöjd (marknivå)
1 480 / 1 300 mm

Komprimeringskraft
35 – 40 t

Cykeltid
73 s

Kapacitet (wellpapp)
99 m³ /h

Motor
5,5 / 7,5* kW

Strömtillförsel
400 V, 50 Hz, 3×16 A
400 V, 50 Hz, 3×32 A*
Trög säkring

Blå färg RAL5017

Inkasttratt i standardutförande

Främre / bakre lyftkrokar

Intelligent SMART-teknik

Förberedd för uppkoppling till Europress SMART

Specialanpassad RAL-färg

Styrskenor

Ytterligare kontroller som t.ex. nödstopp

Hjul fram / bak (roll-off)

Specialanpassad Inkasttratt

Dräneringssystem

Öppningsmekanism för tömningslucka, två steg

Long handle-mekanism för öppning av tömningslucka

Topphängd tömningslucka

Ozongenerator / kylaggregat (luktkontroll)

Kärlvändare (integrerad / stationär)

System för lucköppning (hydrauliskt / elektroniskt)

System för kodstart

System för autostart

7,5 kW motor

Vattentät struktur

Låg inmatning

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss