ANVÄNDNING

Wellpapp

Plast

Blandavfall

Förbränningsavfall

FUNKTIONER

Flera containerstorlekar som standard

Stor inmatningsöppning

Tillförlitlig och användarvänlig

Intelligent SMART-teknik

KAPACITET

10 m³

14 m³

17 m³

20 m³

MÅNGSIDIG AVFALLSKOMPRIMATOR FÖR EFFEKTIV AVFALLSHANTERING


Europress Combi och CombiMax är mångsidiga avfallskomprimatorer för intensiv användning. De är användarvänliga och planerade att svara mot olika krav på avfallshantering. Avfallskomprimatorer är högeffektiva alternativ till avfallscontainrar och har en komprimeringskvot på upp till 20:1.

Combi och CombiMax från Europress är mobila avfallskomprimatorer där komprimatorenheten sitter fast i containern. Dessa multifunktionella komprimatorer finns tillgängliga med flera olika containerstorlekar: 10 m³, 14 m³, 17m³ och 20 m³.

Europress Combi och CombiMax kan levereras med ett urval av tillbehör, som t.ex. kärlvändare och hjul. En specialvariant med låg inmatningsöppning finns tillgänglig; här har inmatningshöjden sänkts med 180 mm för att underlätta fyllning från marknivå.

smart waste management system

Intelligent SMART-teknik i komprimatorerna bidrar till en kostnadseffektiv och säker drift. Maskinens inställningar kan justeras separat för att på bästa sätt svara mot olika behov av avfallshantering. Komprimatorerna övervakas och anpassas efter eventuella avvikelser, i syfte att skydda såväl operatör som komponenter.

Avfallskomprimatorerna CombiMax & Combi är förberedda för uppkoppling till Europress SMART, vilket gör det möjligt att införliva dem i Fleet Management-systemet. Systemet tillhandahåller tillgångsdata och verktyg för effektiviserad Fleet Management.

YTTERLIGARE INFORMATION


CombiMax | Combi

Inmatningsöppning (mm)
1,850 x 1,300 | 1 500 x 900

Inmatningshöjd (marknivå) (mm)
1,480 | 1,480

Komprimeringskraft (t)
35 / 40* | 25

Cykeltid (s)
66 / 35* | 42

Kapacitet, wellpapp (m³ /h)
78 / 147* | 69

Motor (kW)
5.5 / 7.5* | 5.5

Strömtillförsel
400 V, 50 Hz, 3×C16 A (CombiMax / Combi)
400 V, 50 Hz, 3×C32 A* (CombiMax)

Blå färg RAL5017

Inkasttratt i standardutförande

Främre / bakre lyftkrokar

Intelligent SMART-teknik

Förberedd för uppkoppling till Europress SMART

Specialanpassad RAL-färg

Styrskenor

Ytterligare kontroller som t.ex. nödstopp

Hjul fram / bak (roll-off)

Specialanpassad Inkasttratt

Dräneringssystem

Öppningsmekanism för tömningslucka, två steg

Long handle-mekanism för öppning av tömningslucka

Topphängd tömningslucka

Ozongenerator / kylaggregat (luktkontroll)

Kärlvändare (integrerad / stationär)

System för lucköppning (hydrauliskt / elektroniskt)

System för kodstart

System för autostart

7,5 kW motor

Vattentät struktur

Låg inmatning

CombiMax / Combi 10 m³
Längd 5,180 / 4,700 mm
Bredd 2,500 / 2,500 mm
Höjd 2,730 / 2,730 mm
Vikt 3,840 / 3,190 kg

CombiMax / Combi 14 m³
Längd 5,900 / 5,420 mm
Bredd 2,500 / 2,500 mm
Höjd 2,730 / 2,730 mm
Vikt 4,050 / 3,390 kg

CombiMax / Combi 17 m³
Längd 6,500 / 6,020 mm
Bredd 2,500 / 2,500 mm
Höjd 2,730 / 2,730 mm
Vikt 4,220 / 3,560 kg

CombiMax / Combi 20 m³
Längd 6,990 / 6,510 mm
Bredd 2,500 / 2,500 mm
Höjd 2,730 / 2,730 mm
Vikt 4,360 / 3,690 kg

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss