WIĘCEJ NIŻ CENTRUM HANDLOWE


REDI to nowe centrum handlowo-rozrywkowe zlokalizowane blisko centrum Helsinek. Jednym z kluczowych zobowiązań REDI jest ochrona środowiska, dlatego gospodarka odpadami została powierzona firmie Europress oferującej energooszczędne, bezpiecznie i przyjazne dla użytkownika rozwiązania.

WYZWANIE

Gospodarka odpadami wnowoczesnym centrum handlowym musi być energooszczędna iprzyjazna dla użytkownika. REDI dysponuje ograniczoną przestrzenią do przetwarzania odpadów. Rozwiązania wzakresie gospodarki odpadami powinny być niezawodne nawet wprzypadku dużej objętości idużego zróżnicowania materiałów.


ROZWIĄZANIE

Już na etapie projektowania rozwiązań dla REDI, zanim urządzenia zostały wybrane idostarczone, uwzględniono powierzchnię centrum handlowego iobjętość produkowanych odpadów.


WYKORZYSTYWANE PRODUKTY

Belownica Europress Balex 40 SMART (1 sztuka)
Kompaktor Europress DuoMax SMART (1 sztuka)
Kompaktor Europress Combio SMART (2 sztuki)
Kompaktor ślimakowy Europress H&G (1 sztuka)
Paczkarka do puszek + kosze na zamówienie (1 sztuka)
Urządzenia do opróżniania koszy (4 sztuki)
Ogrodzenie zabezpieczające