ANVÄNDNING

Wellpapp

Plast

Textil

FUNKTIONER

Utrymmesbesparande

Tillförlitlig och användarvänlig

Intelligent SMART-teknik

BALSTORLEK

200–300 kg

MÅNGSIDIG VERTIKAL BALPRESS


Europress Balex-25 är en kompakt vertikal avfallsbalpress för ett brett spektrum av användningsområden. Med en komprimeringskraft på 25 ton producerar Balex-25 väldigt täta balar med vikt på upp till 300 kg. De korslagda cylindrarna bidrar till en utrymmesbesparande utformning. Med den låga totalhöjden på endast 1950 mm är den lätt att placera även i trånga utrymmen.

De två funktionslägena innebär att det finns två programalternativ att välja mellan för att optimera balpressarna för olika sorters avfall. De passar ett brett spektrum av material, inklusive wellpapp, plast och textil. Den stora inmatningsöppningen och den korta cykeltiden på endast 23 sekunder säkerställer enkel komprimering av olika sorters material. Driftljudet hålls nere trots en stabil och snabb komprimering för framställning av väldigt täta balar.

Den stora inmatningsöppningen säkerställer en enkel påfyllning. Bandhållaren är behändigt placerad framtill på balpressen för snabbt bandbyte och bindning av balen. Som standard ingår en styranordning för smidig placering av pallen.

smart waste management system

Intelligent SMART-teknik i balpressarna bidrar till en kostnadseffektiv och säker drift. Maskinens inställningar kan justeras separat för att på bästa sätt svara mot olika behov av avfallshantering. Balpressarnas användning övervakas och anpassas efter eventuella avvikelser, i syfte att skydda såväl operatör som komponenter.

Balex balpressar är som standard förberedda för uppkoppling till Europress SMART, vilket gör det möjligt att införliva dem i Fleet Management-systemet. Systemet tillhandahåller tillgångsdata och verktyg för effektiviserad Fleet Management.

Media


YTTERLIGARE INFORMATION


Komprimeringskraft
25 t
Mått H x B x D
1 950 x 1 840 x 1 100 mm
Vikt
1 480 kg
Inmatningsöppning H x B x D
530 x 1 120 x 800 mm
Inmatningshöjd
940 mm
Balens mått H x B x D

800 x 1 200 x 840 mm
Balens vikt (wellpapp)
200–300 kg
Strömtillförsel
400 V, 50 Hz, 3x 16 A
Trög säkring
Cykeltid
32 s
Ljudnivå
59 dBa
Motor
4,0 kW

Blå färg RAL5017

Klor för att hålla tillbaka materialet

Styranordning för pallen

Integrerat skär för band

Automatiskt system för urbalning

System med tvåhandsfattning för urbalning

Lägesväljare (två driftslägen)

Lås med nyckel

Gränslägesbrytare till lastlucka

Gränslägesbrytare till tömningslucka

Intelligent SMART-teknik

Förberedd för uppkoppling till Europress SMART

Tillbehör för insamling av plastavfall

Kodstart

Stötdämpare

Stötdämpare för uttagning av bal

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss