CitySolar - NÄSTA GENERATIONS KÄRL FÖR URBAN AVFALLSHANTERING


ANVÄNDNING

Kartong

Well

Brännbart avfall

PET & glasflaskor

ALU burkar

FUNKTIONER

Självförsörjande solcells drift

Full- indikator i frontpanelen

Låg ljudnivå under drift

Standard 240 L kärl med hjul

KOMPRIMERINGSGRAD

5:1

NÄSTA GENERATIONS KÄRL FÖR URBAN AVFALLSHANTERING


CitySolar är nästa generationens lösning för insamling av avfall i en urban omgivning. CitySolar är optimal vid allmän avfallshantering då avfallet blir komprimerat i ett standard 240L kärl med hjul. Komprimeringsgraden
är upp till 5:1

CitySolar minskar antalet nödvändiga underhållstjänster, är skonsamt mot miljön och ökar kostnadseffektiviteten, genom att minska antal nödvändiga tömningar. Ett fullt kärl med komprimerat avfall motsvarar 1 200 liter okomprimerat avfall.

CitySolar är utrustat med en självförsörjande solcellsdriven komprimeringsenhet, men är också kompatibel för strömförsörjning via väggkontakt. Fyllnadsgraden övervakas konstant och på frontpanelen finns ett indikatorljus.

CitySolar kan kopplas samman med Finbin® Care cloud service som är en online platform för underhåll och övervakning. Platformens kartvy visar position samt status på enheterna, ger grundläggande data för statistik och skickar automatiskt meddelande på epost till definierad tjänsteleverantör när enheten måste tömmas.


GreenMax


ANVÄNDNING

EPS (Frigolit)

PSP (Polystyrenpapper)

XPS (Formsprutad polystyren)

FUNKTIONER

Smal storlek

Komprimerad densitet: 200–400 kg/m3

KOMPRIMERINGSGRAD

50:1

Låg förbrukning och hög effektivitet


GREENMAX frigolitkompaktor APOLO C200 kan komprimera stora och lätta frigolitmaterial (EPS-plast). Avfallsfrigolit skärs sönder i små bitar och komprimeras 50:1 med hjälp av kall komprimeringsteknik.
GREENMAX frigolitkompaktor kännetecknas av säkerhet, låg strömförbrukning och hög effektivitet. Ett jobb som tidigare krävde 50 lastbilar för att frakta avfallsfrigolit till en återvinningsstation där den komprimeras kan nu göras av en enda lastbil.


Cooler-kylaggregat


ANVÄNDNING

Kylning av bio-avfall

Mindre lukt


Fuktigt och organiskt avfall som värms upp på sommaren orsakar luktolägenheter vid avfallshanteringsstationen. Detta kan förebyggas med Cooler-kylaggregatet som håller avfallets temperatur låg.
Obs! I vissa kommuner tillåts längre tömningsintervall för bioavfall om man använder Cooler-kylaggregatet.


Brandbekämpning


ANVÄNDNING

Mycket lättantändligt material

EGENSKAPER

Två klokopplingar för brandslangar

Enkel brandbekämpning


För brandbekämpning kan det monteras två stycken klokopplingar för vattenslangar på containerns sida.
Då kan en brand släckas genom att spruta in vatten genom sidan direkt på brinnande avfallsmaterial. Brandsäkerheten kan även ökas genom att isolera komprimatorns behållare/container med brandull och stålskivor.
Obs! En lokal myndighet ska utföra separat inspektion av brandisoleringen.


Vändbord för containern


ANVÄNDNING

Smala och korta utrymmen

EGENSKAPER

Vändbar bas med kontrollpanel

Lösningen för trånga utrymmen


Om det trånga utrymmet begränsar placeringen av avfallskomprimatorn kan man utnyttja ett vändbart underrede, ett vändbord.
Genom att vända på underredet kan komprimatorn lastas på fordonet i en bättre position. På så sätt kan komprimatorn även placeras i ett utrymme som annars skulle vara för litet.
Obs! Vändbordet måste placeras inomhus eller i ett tillräckligt skyddat utrymme under tak.


Modifierbara inkasttrattar


Komprimatorernas inkasttratt väljs enligt behoven vid objektet. Påfyllning kan ske från marken, en lastbrygga eller genom väggen.
Inkasttratten monteras med starka bultar på avfallskomprimatorns ram, vilket gör att maskinen
enkelt kan modifieras för nya användningsändamål genom att byta ut tratten. På så sätt kan avfallskomprimatorns inmatningsriktning enkelt ändras om komprimatorns placering ändras.
Obs! Undantag är Combio- och MiniCombio-komprimatorerna, där inkasttratten svetsas fast på komprimatordelen för att säkerställa vätsketätheten.
I vårt sortiment med standardtrattar finns tolv olika modeller. Dessutom kan vi utföra helt
kundspecifika lösningar.

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss