ANVÄNDNING

Wellpapp

Plast

Textil

FUNKTIONER

Hög komprimeringskraft

Stor inmatningsöppning

Utrymmesbesparande

Intelligent SMART-teknik

BALSTORLEK

350-400 kg

SLITSTARK VERTIKAL BALPRESS


Europress Balex-40 är en kompakt vertikal balpress för ett brett spektrum av användningsområden. Med 40 tons komprimeringskraft är detta den kraftfullaste balpressen i sin klass. Med en kraftfull och stabil komprimering producerar Balex-40 väldigt täta balar med vikt på upp till 400 kg. De korslagda cylindrarna bidrar till en utrymmesbesparande utformning. Med den låga totalhöjden på endast 1 995 mm är den lätt att placera även i trånga utrymmen.

De två funktionslägena innebär att det finns två programalternativ att välja mellan för att optimera balpressarna för olika sorters avfall. De passar ett brett spektrum av avfall, inklusive wellpapp, plast och textil. Driftljudet hålls nere trots en stabil och snabb komprimering för framställning av väldigt täta balar.

Den stora inmatningsöppningen säkerställer en enkel påfyllning. Bandhållaren är behändigt placerad framtill på balpressen för snabbt bandbyte och bindning av balen. Som standard ingår en styranordning för smidig placering av pallen.

smart waste management system

Intelligent SMART-teknik i balpressarna bidrar till en kostnadseffektiv och säker drift. Maskinens inställningar kan justeras separat för att på bästa sätt svara mot olika behov av avfallshantering. Balpressarnas användning övervakas och anpassas efter eventuella avvikelser, i syfte att skydda såväl operatör som komponenter.

Balex balpressar är som standard förberedda för uppkoppling till Europress SMART, vilket gör det möjligt att införliva dem i Fleet Management-systemet. Systemet tillhandahåller tillgångsdata och verktyg för effektiviserad Fleet Management.

Media


YTTERLIGARE INFORMATION


Komprimeringskraft
40 t
Mått H x B x D
1 995 x 1 810 x 1 250 mm
Vikt
2 060 kg
Inmatningsöppning H x B x D
520 x 1 120 x 950 mm
Inmatningshöjd
940 mm
Balens mått H x B x D

950 x 1 200 x 840 mm
Balens vikt (wellpapp)
350–400 kg
Strömtillförsel
400 V, 50 Hz, 3x 16 A
Trög säkring
Cykeltid
61 s
Ljudnivå
59 dBa
Motor
4,0 kW

Blå färg RAL5017

Klor för att hålla tillbaka materialet

Styranordning för pallen

Integrerat skär för band

Automatiskt system för urbalning

System med tvåhandsfattning för urbalning

Lägesväljare (två driftslägen)

Lås med nyckel

Gränslägesbrytare till lastlucka

Gränslägesbrytare till tömningslucka

Intelligent SMART-teknik

Förberedd för uppkoppling till Europress SMART

Tillbehör för insamling av plastavfall

Extra infällbara Klor för att hålla tillbaka materialet

Kodstart

Stötdämpare

Stötdämpare för urbalning

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss