ANVÄNDNING

Wellpapp

Plast

Blandavfall

Förbränningsavfall

FUNKTIONER

Standardcontainers upp till 38 m³

Stor inmatningsöppning

Tillförlitlig och användarvänlig

Intelligent SMART-teknik

KAPACITET

20 m³

24 m³

27 m³

30 m³

32 m³

35 m³

36 m³

38 m³

STATIONÄRA AVFALLSKOMPRIMATORER FÖR KRÄVANDE ANVÄNDNING


Europress DuoMega är en robust avfallskomprimator i stationärt utförande, framtagen för krävande användning. Komprimatorn har den största inmatningsöppningen i sin klass, och är därmed den perfekta lösningen för skrymmande avfallsmaterial som t.ex. stora wellpappkartonger.

Avfallskomprimatorn är stationär, vilket betyder att containern separeras för transport medan komprimatorenheten står stadigt kvar på marken. Komprimatorn kan utrustas med tratt-/schaktlösning för påfyllning genom en vägg eller på flera olika nivåer, i en säker och sluten struktur. Konstruktionen stöder också flera olika lastanordningar som t.ex. conveyors.

Europress DuoMega kan förses med ett urval av tillbehör som t.ex. kärlvändare och system för lucköppning. Standardspektrumet erbjuder flera containerkapaciteter upp till 38 m² och som i kombination med alternativet flytande tak möjliggör extremt stora nyttolaster. Komprimatorn kan användas 24/7, speciellt om det finns en backup-container.

smart waste management system

Intelligent SMART-teknik i komprimatorerna bidrar till en kostnadseffektiv och säker drift. Maskinens inställningar kan justeras separat för att på bästa sätt svara mot olika behov av avfallshantering. Komprimatorerna övervakas och anpassas efter eventuella avvikelser, i syfte att skydda såväl operatör som komponenter.

DuoMega avfallskomprimatorer är förberedda för uppkoppling till Europress SMART vilket gör det möjligt att införliva dem i Fleet Management-systemet. Systemet tillhandahåller tillgångsdata och verktyg för effektiviserad Fleet Management.

Media


YTTERLIGARE INFORMATION


Inmatningsöppning
1 850 x 1 590 mm

Inmatningshöjd (marknivå)
1 660 mm

Komprimeringskraft
35–40 t

Cykeltid
73 s

Kapacitet (wellpapp)
99 m³ /h

Motor
5,5 / 7,5* kW

Strömtillförsel
400 V, 50 Hz, 3×16 A
400 V, 50 Hz, 3×32 A*
Trög säkring

Blå färg RAL5017

Inkasttratt i standardutförande

Bakre lyftkrok (container)

Containerhjul fram (roll-off)

Container borta-brytare (gränslägesbrytare)

Bomstopp (stoppvajrar & presenning)

Intelligent SMART-teknik

Förberedd för uppkoppling till Europress SMART

Specialanpassad RAL-färg

Styrskenor

Ytterligare kontroller som t.ex. nödstopp

Containerhjul bak (roll-off)

Specialanpassad Inkasttratt

Öppningsmekanism för tömningslucka, två steg

Long handle-mekanism för öppning av tömningslucka

Hydraulisk öppningsmekanism för tömningslucka

Kärlvändare (integrerad / stationär)

System för lucköppning (hydrauliskt / elektroniskt)

System för kodstart

System för autostart

7,5 kW motor

Låg inmatning

Container med flytande tak 20-36m³

Reservcontainer

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.


Kontakta oss