POHJOIS-EUROOPAN JOHTAVA JÄTEPURISTIMIEN JA JÄTEPAALAINTEN VALMISTAJA


Europress on 1970-luvulla perustettu Pohjois-Euroopan johtava jätepuristimien ja -paalaimien valmistaja, joka valloittaa yhä uusia maita nykyaikaisilla tuotteillaan ja laadukkaalla palvelullaan. Europress on vuosien varrella kerännyt ympärilleen ammattilaisten ja asiantuntijoiden joukon, ja joukkovoimalla olemme yhdessä luoneet täysin uudet tuotteet, innovatiiviset ratkaisut ja kokonaisvaltaisen palvelupaletin. Luomme uutta ja näytämme tietä alamme toimijoille.

ÄLYKÄSTÄ CLEANTECHIA


Hyvinvoiva ympäristö, taloudellinen vakaus ja luotettavuus ovat vahvuuksiamme. Niillä takaamme asiakkaillemme jatkuvuuden, jota tarvitaan toimivan jätehuollon ja korkeimpien kierrätystavoitteiden saavuttamisessa. Europress haluaa olla vastuullinen edelläkävijä älykkään kierrätysteknologian kehityksessä. Tätä edustavat älykkäät Europress SMART- jätepuristin- ja jätepaalainmallistot.

KONSERNI


Konsernin emoyhtiö Europress Group Oy sijaitsee Suomessa. Pääkonttorissa Keravalla toimivat mm. konsernin hallinto, tuotekehitys ja valmistus sekä Suomen alueen myynti- ja huolto-organisaatiot.

Tytäryhtiömme Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa toimittavat suomalaiset laatutuotteemme omille markkina-alueilleen. Vuonna 2019 avattu Europress Benelux on Europress Groupin uusin tytäryhtiö tarjoten palvelua myynnin, huollon ja asiakaspalvelun osilta Benelux-maiden markkina-alueille.

ARVOT


KESTÄVYYS & VASTUU

Kiertotalous on haastava tavoite. Uskomme, että yritysten täytyy puhaltaa yhteen hiileen puhtaamman planeetan puolesta. Perheyrityksenä Europress tähyää kestävää tulevaisuutta tuleville sukupolville. Vastuullisuus ohjaa toimintaamme.

TEKNINEN EDELLÄKÄVIJYYS & INNOVAATIO

Jätepuristimien ja jätepaalainten edelläkävijänä olemme raivanneet tietä jo 1970-luvulta lähtien. Älykkäällä SMART-teknologialla tehostamme asiakkaidemme jätehuoltoa. Kehitämme jatkuvasti entistä parempia ratkaisuja asiakkaidemme eduksi.

INSPIRAATIO & MOTIVAATIO

Tarjoamme aina parasta laatua ja näytämme sillä esimerkkiä. Haluamme inspiroida ja motivoida yrityksiä ja yksilöitä toimimaan vastuullisesti ja kestävästi. Tavoitteenamme on valmistaa jätepuristimia ja jätepaalaimia, jotka ovat helppokäyttöisiä, turvallisia ja tehokkaita.

LAATU- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA


Laatupolitiikka

Laatufilosofiamme mukaisesti toiminnassamme keskiössä on asiakastyytyväisyys. Kehitämme
jatkuvasti tuotteita ja palveluita asiakaskokemusten ja omien innovaatioiden pohjalta. Pyrimme
olemaan markkinoilla tekninen edelläkävijä.

Laadun kehittämisessä hyödynnämme systemaattisesti LEAN johtamisfilosofiaa ja Jatkuvan
Parantamisen menetelmiä. Toimimme vastuullisesti noudattamalla toiminnassamme lakeja ja
asetuksia sekä asiakkaidemme korkeita laatuvaatimuksia. Standardoimme toimintaamme
varmistamaan korkean ja tasaisen laadun. Mittaamme onnistumista ja reagoimme nopeasti
havaitsemiimme muutoksiin.

Henkilökuntamme turvallisuus on meille tärkeää. Tunnistamme työympäristömme vaarat ja
minimoimme riskit. Uskomme, että vahva turvallisuus sekä laatukulttuuri tukevat toisiaan.
Ympäristöarvojen noudattaminen ohjaa valintojamme arjessa.

Koulutamme henkilökuntaamme työskentelemään siten, että se tuntee yrityksemme toiminnan ja
tavoitteet, sekä tiedostaa vastuunsa osana laadukasta asiakastoimitusta. Hyödynnämme
työntekijöiden kehityspotentiaalia ja inspiraatiota. Varmistamme osaamisen jatkuvuuden ja parhaiden
käytäntöjen hyödyntämisen.

Ympäristöpolitiikka

Europress -konsernin toiminnan päämääränä on edistää kestävää kehitystä valmistamalla, myymällä ja huoltamalla ympäristöystävällisiä jätehuollon kokonaisratkaisuja.

Älytekniikkaa hyödyntävien jätepuristimien ja –paalaimien avulla pyrimme edistämään lajittelua ja kierrätystä yhteiskunnassamme sekä vähentämään jätekuljetusten ja laitehuoltojen aiheuttamia päästöjä. Niin asiakkaittemme jätehuoltoratkaisujen suunnittelussa kuin omassakin toiminnassamme toteutamme aina mahdollisuuksien mukaan EU:n jätehierarkian priorisointijärjestystä.

Teemme jatkuvaa kehitystyötä omassa tuotanto- ja huoltotoiminnassamme päämääränämme pienentää aiheuttamaamme ympäristökuormitusta ja kasvattaa tuotteidemme mahdollistamia positiivisia ympäristövaikutuksia. Pyrimme myös luomaan ympäristöystävälliset toimintamallit yhteistyössä sopimuskumppaniemme kanssa.

Saavuttaaksemme nämä päämäärät panostamme henkilökuntamme yleiseen ympäristöosaamiseen, korkeatasoiseen ammattitaitoon laitteiden valmistuksessa ja huollossa sekä kokonaisvaltaiseen asiantuntijuuteen jätepuristinten, jätepaalainten ja kokonaisten jätehuoltoratkaisujen suunnittelussa.

Lisää ympäristöpolitiikasta

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä kuullaksesi lisää.


Ota yhteyttä