CitySolar – Den neste generasjonen av komprimator


BRUK

Kartong

Papir

Blandet avfall

PET- og glassflasker

Aluminiumsbokser

FUNKSJONER

Selvforsynt, solcelledrevet strømforsyningsenhet

Indikator for fyllingsgrad på betjeningspanelet

Lavt driftsstøynivå

Standard 240 l dunk på hjul

KOMPRIMERINGSGRAD

5:1

DEN NESTE GENERASJONEN AV KOMPRIMATOR


CitySolar er nestegenerasjonsløsningen for avfallshåndtering
i bymiljøet. CitySolar er ideell for vanlig restavfall, ettersom materialet komprimeres i standard 240 liters avfallsdunker med en
komprimeringsgrad på opptil 7:1.

CitySolar reduserer servicebehovet,
skåner miljøet og klimaet og er i tillegg mer kostnadsvennlig
fordi den ikke må tømmes like ofte. Når dunken er full og komprimert, tilsvarer det 1200 liter
med ukomprimert avfall.

CitySolar er utstyrt med en selvforsynt, solcelledrevet komprimator, som også kan kobles til strømuttak ved behov. Fyllingsgraden overvåkes kontinuerlig og angis med varsellamper på betjeningspanelet.

CitySolar kan kobles til skytjenesten Finbin®Care, som
er en nettbasert plattform for vedlikehold og styring.
Den kartbaserte skytjenesten Finbin®Care viser info om
avfallsutstyrets posisjon og status, gir grunnleggende statistiske data og sender automatisk varslinger på e-post til den ansvarlige serviceleverandøren når dunken må tømmes.


GreenMax


BRUK

EPS (vanlig isopor/polystyren)

PSP (polystyrenpapir)

XPS (ekstrudert polystyren)

FUNKSJONER

Smal størrelse

Gjennomstrømming: 200 kg/t

KOMPRIMERINGSGRAD

50:1

Lavt forbruk og meget god effektivitet


GREENMAXs isopor (EPS)-komprimator APOLO C200 kan komprimere store og lette isopormaterialer. Ved hjelp av kaldkomprimering blir isoporen skåret i små biter og så komprimert til en grad på 50:1.
GREENMAX isoporkomprimator har høy grad av sikkerhet, lavt forbruk og meget god effektivitet. Med denne komprimatoren kan én lastebil frakte like mye isopor som du ellers ville trengt 50 lastebiler for å gjøre når materialet er i ukomprimert tilstand.


Kjøler


BRUK

Kjøling av bioavfall

Funksjon for luktkontroll


Om sommeren kan varmen føre til at vått og organisk avfall skaper lukt på avfallshåndteringspunktet. Dette kan unngås med en kjøler som holder temperaturen på avfallet nede.
Obs! Bruk av kjøler kan i noen kommuner åpne for økte intervaller for tømming av bioavfall.


Brannvern


BRUK

Svært brennbare materialer

FUNKSJONER

To klokoblinger for brannslanger

Brannforebygging på en enkel måte


Av hensyn til brannvern kan siden på komprimatoren utstyres med to klokoblinger til brannslanger.
På den måten kan eventuell brann slukkes ved å spyle vann direkte på det brennende avfallet inn gjennom siden av komprimatoren. Brannsikkerheten kan dessuten forbedres ytterligere ved å isolere containeren med mineralull og stålplater.
Obs! Brannisoleringen må kontrolleres separat av et lokalt organ.


Roterende plattform for containeren


BRUK

Smale og trange steder

FUNKSJONER

Reversibel plattform med kontrollpanel

Løsningen når du har liten plass


På trange steder hvor det er vanskelig å få plassert avfallskomprimatoren, kan en roterende plattform være løsningen.
Ved å dreie på plattformen kan komprimatoren bedre og enklere settes på bilen. Og dermed kan komprimatoren også plasseres på steder hvor det ellers ikke ville vært plass til den.
Obs! Den roterende plattformen må plasseres innendørs eller under tak.


Justerbare trakter


Trakten på en komprimator velges ut fra behovet på det aktuelle stedet. Innkast kan gjøres fra bakken, en lasterampe eller gjennom en vegg.
Traktene festes med kraftige bolter på rammen av avfallskomprimatoren, noe som gjør det enkelt å justere
komprimatoren til nye bruksområder ved å skifte ut trakten. Dermed kan man også enkelt bytte innkastside dersom komprimatoren skal flyttes til et nytt sted.
Obs! Komprimatorene Combio og MiniCombio er unntak fra dette, ettersom traktene på dem er sveiset fast for å sikre vanntetthet.
Vi har 12 ulike traktmodeller i standardutvalget. Men vi kan også lage fullstendig skreddersydde løsninger
i tråd med kundenes behov.

Interessert? Kontakt oss for mer informasjon.


Kontakt oss