BRUK

Papp

Plast

Blandet avfall

Forbrenningsavfall

FUNKSJONER

Stor innkaståpning

Standardcontainere opptil 38 m³

Ekstremt robust konstruksjon

Forkomprimeringsport

Intelligent SMART-teknologi

KAPASITET

20 m³

24 m³

27 m³

30 m³

32 m³

35 m³

36 m³

38 m³

AVFALLSKOMPRIMATORER MED FORKOMPRIMERING – FOR KREVENDE OG UHÅNDTERLIG AVFALL


Europress EPC og MiniEPC er avfallskomprimatorer med forkomprimering. Her reduseres avfallets volum på effektivt vis før det komprimeres i containeren. Forkomprimering av avfallet bidrar til en drastisk høyere nyttegrad. Disse robuste avfallskomprimatorene er laget for tung belastning 24/7.

Europress EPC og MiniEPC har en forkomprimeringsfunksjon hvor stempelet knuser materialet mot en vertikal stålport. Deretter åpnes porten slik at stempelet kan gå helt ut i ytterstilling og presse materialet inn i containeren. Disse komprimatorene er ideelle for knusing av krevende og uhåndterlig avfall som paller, tønner og møbler til en brøkdel av den opprinnelige størrelsen.

Europress EPC og MiniEPC er stasjonære avfallskomprimatorer, noe som betyr at containeren kobles av for transport, mens komprimatordelen er fastmontert på bakken. Den ekstremt store innkaståpningen sikrer enkel innmating og legger til rette for bruk med diverse innmatingsutstyr som tippvogner og hjullastere.

smart waste management system

Komprimatorenes intelligente SMART-teknologi gjør dem mer kostnadseffektive og tryggere i bruk. Maskinene kan justeres og konfigureres enkeltvis for å imøtekomme diverse avfallsbehandlingsbehov. Komprimatorene overvåker seg selv og tilpasser seg avvik for å beskytte både operatøren og komponentene.

EPC- og MiniEPC-komprimatorene er som standard klargjort for Europress SMART-tilkobling, slik at de kan integreres i Europress SMART-flåtestyringssystemet. Dette systemet holder oversikt over anleggsmiddeldata og verktøy og sørger for en strømlinjeformet flåtestyring.

ØVRIG INFORMASJON


EPC | MiniEPC

Innkaståpning (mm)
1 850 x 1 850 | 1 500 x 1 150

Kompresjonskraft (t)
<50

Syklustid ved komprimering (s)
74 / 53* | 58 / 37*

Kapasitet (papp) (m³ /h)
102 / 142 * | 62 / 97*

Motor (kW)
7,5 / 11* (MiniEPC / EPC)

Strømforsyning
400 V, 50 Hz, 3×C32 A (MiniEPC / EPC)
400 V, 50 Hz, 3×C63 A* (MiniEPC / EPC)

Blå farge RAL5017

Standard innkasttrakt

Løftekrok bak (container)

Fronthjul på container (roll-off)

«Container ikke på plass»-bryter (grensebryter)

Forkomprimeringsfunksjon (hydraulisk vertikal port)

Lukkelem for container (vertikal port)

Intelligent SMART-teknologi

Klargjort for Europress SMART-tilkobling

Valgfri RAL-farge

Føringer

Ekstra kontroller, f.eks. nødstopp

Bakhjul på container («roll-off»)

Spesial-innkasttrakt

2-trinns åpnemekanisme for tømmedør

Åpnemekanisme med lang hendel for tømmedør

Hydraulisk åpnemekanisme for tømmedør

Hydraulisk festemekanisme for container

Løftevendere (integrert/stasjonær)

Lokkåpner (hydraulisk/elektronisk)

Kodestartsystem

Autostartsystem

7,5 kW strømforsyningsenhet

Lavt innkast-oppsett

Container med flytende tak 20–36 m³

Reservecontainer

EPC / MiniEPC press unit
Length 5,430 / 3,450 mm
Width 2,430 / 2,130 mm
Height 3,280 / 3,330 mm
Weight 8,200 / 5,200 kg

Container 20 m³
Length 4,510 mm
Width 2,500 mm
Height 2,730 mm
Weight 2,300 kg

Container 24 m³
Length 5,330 mm
Width 2,500 mm
Height 2,730 mm
Weight 2,460 kg

Container 27 m³
Length 5,940 mm
Width 2,500 mm
Height 2,730 mm
Weight 2,680 kg

Container 30 m³
Length 6,550 mm
Width 2,500 mm
Height 2,730 mm
Weight 2,900 kg

Container 32 m³
Length 6,960 mm
Width 2,500 mm
Height 2,730 mm
Weight 3,000 kg

Container 35 m³
Length 6,675 mm
Width 2,500 mm
Height 3,070 mm
Weight 3,230 kg

Interessert? Kontakt oss for mer informasjon.


Kontakt oss