ANSVAR ÄR EN DEL AV PRODUKTIONEN


På Ponsses fabrik syns automatiken med sina möjligheter överallt. Utrymmena används effektivt och allt har sin egen plats. Europress planerade och konstruerade schaktlösningar med tippanordningar till Ponsse, så att avfallet kan matas in precis där det uppstår.

UTMANING

På Ponsses fabrik uppstår framför allt en enorm mängd kartong i samband med produktionen.

 


LÖSNING

Europress har planerat och konstruerat schaktlösningar med tippanordningar till Ponsse, så att avfallet kan matas in precis där det uppstår. Dessutom konstruerades lösningar med skyddsnät runt tippanordningarna och inkasttrattarna.

 


ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA

Europress Balex 30 SMART-balpress (4 st.)

Europress Balex 10 SMART-balpress (1 st.)

Europress DuoMax HD SMART-avfallskomprimator (2 st.)

Europress CombiMax SMART-avfallskomprimator (3 st.)

Europress H&G-skruvkomprimator (1 st.)

Bin tipping devices (3 st.)

Inmatningslösning genom väggen (3 st.)

Skyddsstängsel