ANSVAR ER EN DEL AV PRODUKSJONEN


På Ponsse-fabrikken er potensialet innen automatisering synlig overalt. Anlegget er utnyttet til fulle, og alt har sin egen plass. Europress har designet og implementert kanalsystemer med komprimatorer på Ponsse-fabrikken, slik at avfallet føres vekk fra stedet hvor det blir generert.

UTFORDRING

På Ponsse-fabrikken fremstilles det enorme mengder papp under produksjonen.


LØSNING

Europress har designet Ponsses kanalsystemer med komprimatorer, slik at avfallet kan mates inn der hvor det genereres. I tillegg er det satt opp sikkerhetsnett rundt vippe- og matemekanismene.


PRODUKTER SOM BRUKES

Europress Balex 30 SMART-avfallspresse (4 stk.)
Europress Balex 10 SMART-avfallspresse (1 stk.)
Europress DuoMax HD SMART-komprimator (2 stk.)
Europress CombiMax SMART-komprimator (3 stk.)
Europress H&G-skruekomprimator (1 stk.)
Dunketippere (3 stk.)
Innmatingsløsninger gjennom vegg (3 stk.)
Sikkerhetssperring