BRUK

Papp

Plast

Blandet avfall

Forbrenningsavfall

FUNKSJONER

Standardcontainere opptil 38 m³

Stor innkaståpning

Pålitelig og brukervennlig

Intelligent SMART-teknologi

KAPASITET

20 m³

24 m³

27 m³

30 m³

32 m³

35 m³

36 m³

38 m³

STASJONÆRE AVFALLSKOMPRIMATORER FOR TUNG BRUK


Europress DuoMega er robuste stasjonære avfallskomprimatorer for tung bruk. Komprimatoren har klassens største innkaståpning, noe som gjør den ideell til stort og uhåndterlig avfall som f.eks. svære pappesker.

Ettersom dette er en stasjonær komprimator, kobles containeren av for transport, mens komprimatordelen er fastmontert på bakken. Komprimatorene kan utstyres med sjakt for innmating gjennom vegg eller via flere etasjer, noe som danner en sikker og lukket konstruksjon. Designet gir også støtte for en rekke innmatingsalternativer, f.eks. transportbånd.

Europress DuoMega kan leveres med et bredt spekter av ekstrautstyr, slik som løftevendere og lokkåpner. Fås i en rekke standard containerstørrelser opptil 38 m², samt et alternativ med flytende tak, noe som muliggjør håndtering av svært store pappmengder. Komprimatorene kan brukes 24/7, særlig hvis man har en ekstra container i reserve.

smart waste management system

Komprimatorenes intelligente SMART-teknologi gjør dem mer kostnadseffektive og tryggere i bruk. Maskinene kan justeres og konfigureres enkeltvis for å imøtekomme diverse avfallsbehandlingsbehov. Komprimatorene overvåker seg selv og tilpasser seg avvik for å beskytte både operatøren og komponentene.

DuoMega-komprimatorene er som standard klargjort for Europress SMART-tilkobling, slik at de kan integreres i Europress SMART-flåtestyringssystemet. Dette systemet holder oversikt over anleggsmiddeldata og verktøy og sørger for en strømlinjeformet flåtestyring.

Media


ØVRIG INFORMASJON


Innkaståpning
1.850 x 1.590 mm

Innkasthøyde (bakkenivå)
1.660 mm

Kompresjonskraft
35–40 t

Syklustid ved komprimering
73 s

Kapasitet (papp)
99 m³ /h

Motor
5,5 / 7,5 kW*

Strømforsyning
400 V, 50 Hz, 3×16 A
400 V, 50 Hz, 3×32 A*
Treg sikring

Blå farge RAL5017

Standard innkasttrakt

Løftekrok bak (container)

Fronthjul på container (roll-off)

«Container ikke på plass»-bryter (grensebryter)

Avfallsreturblokkering (stoppwirer og presenning)

Intelligent SMART-teknologi

Klargjort for Europress SMART-tilkobling

Valgfri RAL-farge

Føringer

Ekstra kontroller, f.eks. nødstopp

Bakhjul på container («roll-off»)

Spesial-innkasttrakt

2-trinns åpnemekanisme for tømmedør

Åpnemekanisme med lang hendel for tømmedør

Hydraulisk åpnemekanisme for tømmedør

Løftevendere (integrert/stasjonær)

Lokkåpner (hydraulisk/elektronisk)

Kodestartsystem

Autostartsystem

7,5 kW strømforsyningsenhet

Lavt innkast-oppsett

Container med flytende tak 20–36 m³

Reservecontainer

Interessert? Kontakt oss for mer informasjon.


Kontakt oss