BRUK

Papp

Plast

Blandet avfall

Forbrenningsavfall

FUNKSJONER

Standardcontainere opptil 38 m³

Stor innkaståpning

Pålitelig og brukervennlig

Intelligent SMART-teknologi

KAPASITET

20 m³

24 m³

27 m³

30 m³

32 m³

35 m³

36 m³

38 m³

STASJONÆRE AVFALLSKOMPRIMATORER FOR HÅNDTERING AV STORE MENGDER AVFALL


Europress Duo og DuoMax er robuste, stasjonære avfallskomprimatorer laget for tung bruk. De er den ideelle løsningen for store mengder tørre materialer av ulike slag. Innmating er enkelt takket være de store innkaståpningene.

Ettersom DuoMax og Duo er stasjonære komprimatorer, kobles containerne av for transport, mens komprimatordelen er fastmontert på bakken. Komprimatorene kan utstyres med sjakter for innmating gjennom vegg eller via flere etasjer, noe som danner en sikker og lukket konstruksjon. Designet gir også støtte for en rekke innmatingsalternativer, f.eks. transportbånd.

DuoMax og Duo kan leveres med et bredt spekter av ekstrautstyr, slik som løftevendere og lokkåpner. Fås i en rekke standard containerstørrelser opptil 38 m², samt et alternativ med flytende tak, noe som muliggjør håndtering av svært store pappmengder. Komprimatorene kan brukes 24/7, særlig hvis man har en ekstra container i reserve.

smart waste management system

Komprimatorenes intelligente SMART-teknologi gjør dem mer kostnadseffektive og tryggere i bruk. Maskinene kan justeres og konfigureres enkeltvis for å imøtekomme diverse avfallsbehandlingsbehov. Komprimatorene overvåker seg selv og tilpasser seg avvik for å beskytte både operatøren og komponentene.

DuoMax- og Duo-komprimatorene er som standard klargjort for Europress SMART-tilkobling, slik at de kan integreres i Europress SMART-flåtestyringssystemet. Dette systemet holder oversikt over anleggsmiddeldata og verktøy og sørger for en strømlinjeformet flåtestyring.

ØVRIG INFORMASJON


DuoMax | Duo

Innkaståpning (mm)
1 850 x 1 300 mm | 1 500 x 900

Innkasthøyde, bakkenivå (mm)
1 480 / 1 300 | 1 480 / 1 300

Kompresjonskraft (t)
35 / 40* | 25

Syklustid ved komprimering (s)
66 / 35* | 42

Kapasitet (papp) (m³ /h)
78 / 147* | 69

Motor (kW)
5,5 / 7,5* | 5,5

Strømforsyning
400 V, 50 Hz, 3×C16 A (Duo/DuoMax)
400 V, 50 Hz, 3×C32 A* (DuoMax)

Blå farge RAL5017

Standard innkasttrakt

Løftekrok bak (container)

Fronthjul på container («roll-off»)

«Container ikke på plass»-bryter (grensebryter)

Avfallsreturblokkering (stoppwirer og presenning)

Intelligent SMART-teknologi

Klargjort for Europress SMART-tilkobling

Valgfri RAL-farge

Føringer

Ekstra kontroller, f.eks. nødstopp

Bakruller på container («roll-off»)

Spesial-innkasttrakt

2-faset åpnemekanisme for tømmedør

Åpnemekanisme med lang hendel for tømmedør

Hydraulisk åpnemekanisme for tømmedør

Løftevendere (integrert/stasjonær)

Lokkåpner (hydraulisk/elektronisk)

Kodestartsystem

Autostartsystem

7,5 kW strømforsyningsenhet

Lavt innkast-oppsett

Container med flytende tak 20–36 m³

Reservecontainer

DuoMax / Duo press unit
Length 2,730 / 2,160 mm
Width 2,300 / 1,900 mm
Height 2,440 / 2,260 mm
Weight 2,640 / 2,020 kg

Container 20 m³
Length 4,510 mm
Width 2,500 mm
Height 2,730 mm
Weight 2,300 kg

Container 24 m³
Length 5,330 mm
Width 2,500 mm
Height 2,730 mm
Weight 2,460 kg

Container 27 m³
Length 5,940 mm
Width 2,500 mm
Height 2,730 mm
Weight 2,680 kg

Container 30 m³
Length 6,550 mm
Width 2,500 mm
Height 2,730 mm
Weight 2,900 kg

Container 32 m³
Length 6,960 mm
Width 2,500 mm
Height 2,730 mm
Weight 3,000 kg

Container 35 m³
Length 6,675 mm
Width 2,500 mm
Height 3,070 mm
Weight 3,230 kg

Interessert? Kontakt oss for mer informasjon.


Kontakt oss