IFAT 2020 framflyttad till 2022

IFAT 2020 är inställd, nästa tillfälle blir istället 30 maj – 3 juni 2022. För mer information gå in på arrangörens egna sida: https://www.ifat.de/en/trade-fair/trade-fair-profile/latest-information/