RETHINK. CONNECT. COLLECT.


Hadde det ikke vært supert om du bare kunne konsentrere deg om det faglige og betjene kundene dine enda bedre? Ofte er ikke bedrifter proaktive nok, men sløser bort en masse tid på grunn av mangel på informasjon. En omlegging mot en mer proaktiv virksomhet er nøkkelen til en stressfri hverdag.

smart waste management system

EUROPRESS SMART-FLÅTESTYRING


Europress SMART er et system av digitale tjenester for effektiv flåtestyring og telemetri. Systemet består av avanserte komponenter og prosesser som integrerer SMARTE avfallspresser og -komprimatorer i et intelligent nettverk.

Ved hjelp av sammenkobling, innsamling og analyse av data får du verdifull innsikt om anleggsmidlene dine. Og med basis i denne innsikten kan du ta kloke valg for virksomheten.

Europress SMART-flåtestyringssystem er tilgjengelig i tre ulike abonnementstrinn: SMART Intro, SMART Insights og SMART Integrated.

SMART INTRO

Hold deg oppdatert og ha kontroll over din maskinpark – SMART Intro gir deg tilgang i sanntid til din flåte. Du kan enkelt lokalisere din maskin og se dens nåværende status. Maksimer oppe-tid og utnyttelsesgrad, og øk kundenes engasjement.

SMART INSIGHTS

Maksimer verdien av ditt utstyr ved å utnytte store mengder av data. Ved hjelp av SMART Insights, kan du effektivisere ditt arbeid ved å utnytte rapporter og analyser for optimale beslutninger. Forenkle flåtestyring ved hjelp av automatiske analytiske formler. Spore opp trender for å kunne tilpasse seg i forkant.

SMART INTEGRATED

Ubegrensede muligheter ved bruk av det integrerte økosystemet. Koble deg til den skybaserte tjenesten for å linke sammen data fra flåten med dine eksisterende verktøy, for deretter å tilpasse dette ditt behov. SMART plattformen tilbyr følgende integreringsmål til ditt interne system. Tilpasset integrering kan utvikles etter behov.

SMARTE FORDELER


Avfalls- og miljøserviceoperatører

Synlighet av flåtens status i sanntid.

Rask reaksjon på forespørsler om tømming og servicesamtaler.

Utnytte analyser og rapporter for optimalisering av godstransport.

Eiendom & bærekraftig styring

Flyten av materiell & kontroll av resirkuleringsraten.

Målrettet trening til brukere for å forbedre & øke effektiviteten.

Kostnadsstyring & optimalisering.

Brukere & operatører av avfallshåndtering

Se maskinenes status ved hjelp av SMARTwaste mobil appen.

Rask respons & behandlingstid ved mulige problemsituasjoner.

Sannsynlighet for å maksimere oppe-tiden.

Interessert? Kontakt oss for mer informasjon.


Kontakt oss