EUROPRESS GROUP LTD – PERSONVERNREGLER FOR KUNDER

Disse personvernreglene (heretter henvist til som «personvernreglene») forklarer hvordan Europress Group Ltd samler inn, behandler og formidler personopplysninger i forbindelse med produktet eller tjenesten («tjenesten») som tilbys, samt på nettstedet europressgroup.com.

Les disse personvernreglene nøye før du bruker tjenesten eller besøker nettstedet.

1.BEHANDLINGSANSVARLIG

Den behandlingsansvarlige i henhold til den gjeldende personvernforordningen er Europress Group Ltd (heretter henvist til som «Europress», «vi» eller «vår»). Europress er ansvarlig for å sikre at personopplysningene dine behandles i overensstemmelse med disse personvernreglene og gjeldende personvernlovgivning.

 

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig:

Europress Group Ltd

Organisasjonsnummer: 0889611-2

Adresse: Huhtimontie 16, FI-04200 Kerava, Finland

 

2.INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene dine kan samles inn på ulike måter. Regelen er at vi samler inn og behandler data som

 • du gir oss når du kontakter oss eller gjør forretninger med oss, for eksempel når du kjøper tjenester fra oss eller registrerer deg for tjenestene våre, abonnerer på nyhetsbrevet vårt eller kontakter oss for å be om et pristilbud eller mer informasjon;
 • opprettes ved bruk av tjenesten eller besøk på nettstedet vårt, for eksempel når du logger deg på tjenesten; og
 • hentes fra andre kilder i den utstrekning dette er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, for eksempel det finske foretaksregisteret, folkeregisteret eller forretningsinformasjonssystemet, adresseinformasjonssystemet til den finske posttjenesten Posti eller tilsvarende tjeneste i landet ditt.

Du er ikke forpliktet til å gi oss personopplysningene dine, men hvis du velger å ikke gjøre det, er det ikke sikkert at vi kan levere tjenesten vår til deg.

 

Vi samler inn og behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • grunnleggende informasjon som navn, stillingstittel og tilknytning til selskapet du representerer, samt kontaktinformasjon (e-postadresse, postadresse og telefonnummer) og kommunikasjonsspråk;
 • informasjon relatert til kundeforholdet, for eksempel informasjon om tjenesten og bestillingen, betalingsopplysninger, faktureringsopplysninger, markedsføringstillatelser og begrensninger;
 • kundekommunikasjon og relatert korrespondanse samt oppføringer relatert til rettighetene til datasubjekter;
 • personopplysninger som er opprettet i forbindelse med bruk av tjenesten vår eller data som er innsamlet i forbindelse med bruk av nettstedet vårt, for eksempel bruker-ID-er, passord, identifikasjonsinformasjon, logginformasjon om bruk av tjenesten, informasjon som er samlet inn fra nettstedet ved hjelp av informasjonskapsler eller lignende teknologier (enhets-ID og -type, operativsystem og applikasjonsinnstillinger; og
 • annen informasjon som spesifiseres enkeltvis basert på samtykke.

 

3.FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler bare inn og behandler personopplysninger som er nødvendige for å utøve forretningsvirksomheten vår, administrere kunderelasjoner og for passende kommersielle formål.

Vi behandler personopplysningene dine til følgende formål:

 1. For å levere tjenesten og administrere kunderelasjoner

Vi behandler hovedsakelig personopplysningene dine for å kunne tilby og levere en tjeneste til deg eller selskapet du representerer. I den forbindelse administrerer og opprettholder vi kunderelasjonen mellom deg eller selskapet du representerer, og oss. Behandlingen av personopplysninger er i så fall basert på en avtale mellom deg eller selskapet du representerer, og oss.

 1. Markedsføring

Vi kan kontakte deg for å fortelle deg om nye funksjoner i tjenesten eller for å promotere og selge andre tjenester. Vi kan også behandle personopplysningene dine i forbindelse med markeds- og kundeundersøkelser. Grunnlaget for behandling av personopplysninger er vår berettigede interesse i å tilby informasjon som en del av tjenesten for å kunne markedsføre de andre tjenestene våre overfor deg. Du har rett til å når som helst protestere mot behandlingen av personopplysningene dine for formål knyttet til direkte markedsføring (se avsnitt 8 i disse personvernreglene).

 1. Utvikling av tjenesten, informasjonssikkerhet og intern rapportering

Vi behandler også personopplysningene dine for å ivareta informasjonssikkerheten for tjenesten og nettstedet, forbedre kvaliteten på tjenesten og nettstedet, og utvikle tjenesten. Vi kan også bruke personopplysningene dine for å utarbeide interne rapporter som gir ledelsen et godt grunnlag for å administrere virksomheten vår på beste måte. Grunnlaget for behandling av personopplysninger er i slike tilfeller vår berettigede interesse i å ivareta god informasjonssikkerhet for tjenesten og nettstedet vårt, samt å motta tilstrekkelig og hensiktsmessig informasjon for å utvikle tjenesten og administrere virksomheten vår.

 1. Overholdelse av lovgivningen

Vi kan behandle personopplysningene dine for å oppfylle de lovpålagte pliktene våre relatert til for eksempel regnskap, eller vi kan etterkomme forespørsler om informasjon på rettslig grunnlag fra andre myndigheter (f.eks. skattemyndighetene).

 1. Andre formål du har samtykket til

Vi behandler også personopplysningene dine til andre formål, hvis du har samtykket til slik behandling.

 

4.OVERFØRING OG FORMIDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

I den utstrekning dette er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, kan vi formidle personopplysninger til andre selskaper i Europress Group i forbindelse med formål som er beskrevet i disse personvernreglene, inkludert markedsføring av produktene og tjenestene til de ovennevnte selskapene. Personopplysninger kan også overføres mellom selskaper i Europress Group i forbindelse med formål knyttet til intern administrasjon, for eksempel rapportering og effektiv utøvelse av forretningsvirksomheten vår, herunder bruk av sentraliserte informasjons- og kommunikasjonssystemer. Grunnlaget for formidling av personopplysninger innenfor Europress Group er vår berettigede interesse i å utøve forretningsvirksomheten vår, administrere kunderelasjonene på en effektiv måte og fortelle kundene om tjenester som tilbys av andre selskaper i Europress Group.

Vi kan formidle personopplysninger til tredjeparter:

 • innenfor det omfanget som tillates eller kreves i henhold til lovgivningen, for eksempel for å etterkomme forespørsler om informasjon fra kompetente myndigheter eller i forbindelse med juridiske prosesser;
 • når partnerne våre behandler personopplysninger på våre vegne og i samsvar med instruksjonene våre. Vi sørger alltid for at personopplysningene dine håndteres på riktig måte;
 • hvis vi er involvert i en sammenslåing, en omorganisering av virksomheten eller salg av selskapet eller en del av det;
 • når vi anser formidling som nødvendig for å utøve rettighetene våre, ivareta sikkerheten din eller sikkerheten til andre personer, undersøke misbruk eller svare på forespørsler fra myndighetene; og
 • hvis du har gitt samtykke, til partene som samtykket gjelder for.

5.OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL LAND UTENFOR EU ELLER EØS

Vi kan overføre personopplysninger til land utenfor EU eller EØS når partneren som administrerer oppdraget, befinner seg utenfor EU eller EØS. I så fall er vi påpasselige med å iverksette passende sikkerhetstiltak for å ivareta rettighetene og friheten til datasubjektet i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning, for eksempel EUs personvernforordning (GDPR) (679/2016).

En tjenesteleverandør som tar hånd om markedsføring for oss, kan for eksempel overføre personopplysninger til USA i forbindelse med levering av tjenesten. I så fall iverksettes passende sikkerhetstiltak for personopplysningene for å sikre at tjenesteleverandøren overholder Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA, eller vi bruker standardklausulene for personvern som er godkjent av Europakommisjonen.

Les mer om Privacy Shield-avtalen her: https://www.privacyshield.gov/welcome.

 

6.INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker også informasjonskapsler og andre lignende teknologier på nettstedet europressgroup.com. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på enheten din for å samle inn og huske nyttig informasjon for å forbedre funksjonaliteten og brukervennligheten på nettstedet vårt. Vi kan også bruke informasjonskapsler og andre lignende teknologier til statistikkformål, for eksempel utarbeidelse av statistikk om nettstedsbruk for å forstå hvordan de besøkende bruker nettstedet, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Du kan blokkere eller begrense bruken av informasjonskapsler eller fjerne informasjonskapsler fra nettleseren din. Ettersom informasjonskapsler gjør det mulig for nettstedet vårt å fungere, kan begrensning av bruken av informasjonskapsler påvirke nettstedets brukervennlighet.

Du kan lese mer om informasjonskapsler her: europressgroup.com.

 

7.OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene oppbevares bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle bruksformålene som er angitt i disse personvernreglene.

Personopplysningene oppbevares i løpet av perioden som kunderelasjonen varer. Hva angår vesentlig informasjon kan personopplysninger også oppbevares etter utløpet av kunderelasjonen, i den utstrekning dette tillates eller kreves i henhold til gjeldende lovgivning. Eksempel: Vi oppbevarer vanligvis personopplysninger som er nødvendige for å svare på krav eller rettslige skritt etter utløpet av kunderelasjonen, i overensstemmelse med bestemmelsene om foreldelsesfrist som for øyeblikket er gyldige. Vi kan også oppbevare de nødvendige delene av personopplysningene dine for eksempel for å overholde motsigelsen din mot direkte markedsføring.

Personopplysningene fjernes så snart oppbevaringen ikke lenger kreves i henhold til lovgivningen, eller for å oppfylle rettighetene og forpliktelsene til én av partene.

 

8.RETTIGHETENE DINE

Du har rett til innsyn i personopplysningene dine. Du kan også når som helst be om retting, oppdatering eller sletting av personopplysningene dine. Vær imidlertid oppmerksom på at personopplysninger som kreves for å oppfylle bruksformålene som omtales i disse personvernreglene, eller data som må oppbevares i henhold til lovgivningen, ikke kan slettes.

Du har rett til å protestere mot eller begrense behandlingen av personopplysningene dine i den utstrekning dette er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

I enkelte tilfeller har du i overensstemmelse med gjeldende lovgivning rett til å få overført personopplysningene du har sendt inn til oss, fra ett system til et annet, dvs. rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format, og overføre personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig.

Når vi behandler personopplysningene dine basert på samtykke, har du rett til å når som helst tilbakekalle samtykket du har gitt. Vi avslutter da behandlingen av personopplysningene dine, med mindre det finnes et annet juridisk grunnlag for å behandle dem.

Du kan utøve rettighetene dine ved å sende oss en forespørsel på adressen europress@europress.fi.

Hvis du mener at personopplysningene dine ikke er behandlet på riktig måte, har du rett til å kontakte personvernombudet angående problemet. Du finner personvernombudets kontaktinformasjon på nettsiden til personvernombudet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.

 

9.INFORMASJONSSIKKERHET

Vi iverksetter passende tiltak (inkludert fysiske, digitale og administrative tiltak) for å beskytte personopplysninger mot tap, ødeleggelse, misbruk og uautorisert tilgang eller formidling. Det er for eksempel bare personene som trenger personopplysningene for å få utført oppgavene sine, som har tilgang til dataene.

Vær imidlertid oppmerksom på at selv de strengeste tiltak ikke kan forhindre alle potensielle brudd på personopplysningsloven. I tilfelle brudd på personopplysningsloven varsler vi deg i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

 

10.ENDRING AV PERSONVERNREGLENE

Vi har rett til å endre disse personvernreglene. Vi varsler deg om eventuelle endringer på nettstedet vårt, europressgroup.com, der du også finner den siste versjonen av disse personvernreglene.

11.KONTAKT OSS

Du kan be om mer informasjon om disse personvernreglene eller mer detaljert informasjon om behandlingen av personopplysningene dine ved å kontakte oss via e-post på adressen europress@europress.fi.