24h service 815 00 221

TJENESTER FOR BEKYMRINGSFRI AVFALLSHÅNDTERING


Vårt mål er at kundene skal ha en bekymringsfri avfallshåndtering ved hjelp av vårt omfattende tjenestetilbud. Våre tjenestekonsepter inkluderer planlegging, produksjon, levering, installasjon og service av avfallskomprimatorer og -presser, i tillegg til brukeropplæring og Europress SMART digitale tjenester for en strømlinjeformet flåtestyring.

INTERNASJONALT SERVICENETTVERK


Europress tilbyr service- og reparasjonstjenester på alle sine avfallskomprimatorer og -presser og alt av avfallshåndteringsutstyr. Regelmessig service sikrer at maskinene holder seg i best og sikrest mulig driftstilstand gjennom hele levetiden. Vårt internasjonale servicenettverk tilbyr rask og fleksibel assistanse i utvalgte land. Finn din nærmeste kontakt.

FJERNSERVICE


Europress’ fjernservice gir hurtig assistanse i problemsituasjoner. Feilsøking og analyse utføres umiddelbart ettersom maskinstatusen og driftshistorikken kan feilsøkes via den eksterne tilkoblingen. Ofte løses situasjonen under telefonsamtalen. Justeringer av driftsinnstillinger og programvareoppdateringer gjøres også eksternt.

Interessert? Kontakt oss for mer informasjon.


Kontakt oss