15 vuotta älykkäiden jätehuoltolaitteiden kehitystyötä

Europressin Älykästä jätehuoltoa -juttusarjassa esittelemme Europress SMART -järjestelmän takaa löytyviä asiantuntijoitamme ja heidän ajatuksiaan siitä, miten älykäs jätehuolto muuttaa kiertotalouden toimintaympäristöä.

Tässä osassa varatoimitusjohtaja Timo Huhtala tutustuttaa meidät Europress-laitteiden kehitykseen viimeisten 15 vuoden aikana. Huhtala on ollut tuomassa laitteisiin älyominaisuuksia jätehuoltoalan etulinjassa. Älytoimintojen kehitys kulkee Europressillä tiiviisti yhdessä muun tuotekehityksen kanssa. Näin laitteet saadaan toimimaan kokonaisuutena optimaalisesti. Jotta tuotteita on voitu kehittää, on ollut kehitettävä myös tuotantotiloja ja tuotannon toimintaa.

Huhtalan aloittaessa projektipäällikkönä Europressillä vuonna 2007 jätepuristimia valmistettiin perinteisessä konepajassa Vantaan Hakkilassa. Ensimmäisiä älyominaisuuksia kehiteltiin.

”Täytöntunnistukseen liittyviä toimintoja oli jo käytössä. Ne olivat varsin innovatiivisia ja aikaansa edellä jo silloin,” kertoo Huhtala.

Timo Huhtala, Europress, jätepuristimet

Nyt kehitteillä oleva Flex-tuoteperhe tulee olemaan kiinnostava lisä tuotetarjontaamme. Sillä tavoitellaan jopa 25 prosentin nousua hyötypainoihin suuremman säiliön mahdollistavalla suunnittelulla.

Tuotekehityksessä laitteen mekaaniset ominaisuudet, hydrauliikka ja sähkötekniikka kulkevat tiiviisti käsi kädessä älyominaisuuksien kanssa. Älytoiminnot puolestaan kattavat niin suoraan käyttäjälle ja jäteoperaattorille näkyviä hyötyjä kuin laitteen kestoa ja huollettavuutta parantavia ominaisuuksia.

”Automaattisten tyhjennyskutsujen ohella yksi ensimmäisiä älyn tuomia parannuksia oli männän pehmennetty etukääntö. Se on osaltaan lisännyt vuodesta 2010 alkaen valmistamiemme laitteiden kestoa. Sylinterit eivät tee täyttä päätyiskua, vaan suojaavat järjestelmää kääntymällä takaisin jo hiukan ennen törmäystä,” Huhtala kuvailee erästäkin alkuvaiheen kehitysaskelta.

Vuonna 2009 Europress muutti uusiin tiloihin Keravan Huhtimoon, mikä mahdollisti tuotannon automaation kehittämisen. Tällä hetkellä tehtaassa on käytössä kaksi hitsausrobottia ja pintakäsittelyrobotti. Ne ovat opettaneet paljon automaation vaatimuksista ja vaikuttaneet osaltaan myös tuotteiden laadun kehittämiseen. Vaikka korkeaan laatuun on Europressillä aina panostettu, on vaatimustaso yhä noussut automaation myötä.

”Automaatio on pakottanut meidät tekemään vieläkin laadukkaampia tuotteita, sillä kone vaatii komponenteilta korkeampaa tasalaatuisuutta kuin ihminen,” Huhtala toteaa.

Samalla on tehty aktiivista kehitystyötä tuotetarjonnan laajentamiseksi. Vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Europress keskittyi keskikokoisten Combi- ja Duo-jätepuristimien sekä isojen, esipuristavien EPC-laitteiden valmistukseen. Viimeisen vuosikymmenen aikana niiden rinnalle on lanseerattu pienempiin tarpeisiin vastaavat Balex-jätepaalaimet sekä useita erilaisiin käyttötarkoituksiin erikoistuneita jätepuristinmalleja, kuten suuren syöttöaukon Mega-sarja ja asiakkaan tarpeisiin helposti räätälöitäväksi suunniteltu VersaMax. Huhtala raottaa hiukan myös näkymää tulevaan:

”Nyt kehitteillä oleva Flex-tuoteperhe tulee olemaan kiinnostava lisä tuotetarjontaamme. Sillä tavoitellaan jopa 25 prosentin nousua hyötypainoihin suuremman säiliön mahdollistavalla suunnittelulla.”

Täytönvalvonnasta ollaan siirtymässä täytön ennustamiseen.

Onnistuminen siinä vaatii suuren dataa kerryttävän laitekannan, jonka olemme pitkäjänteisellä työllä onnistuneet luomaan, sekä ennustetta tekevän tekoälyalgoritmin.

Europress SMART -järjestelmän toinen sukupolvi lanseerattiin vuonna 2015. Sen myötä alettiin panostaa entistä enemmän laitteista kerättävän tiedon jalostamiseen kustannustehokkuutta tuoviksi palveluiksi. Dataa SMART-jätepuristimista on kerätty jo vuodesta 2010 lähtien ja datamassan kasvaessa siitä saadaan yhä enemmän hyötyä niin tuotteiden kuin palveluiden kehittämiseen. Tätä haastattelua tehdessä SMART-jätepuristimien laitekanta on 10 999 kappaletta. Jutun julkaisuhetkellä yhdentoistatuhannen älykkään, Europressin valmistaman jätehuoltolaitteen raja on jo rikkoutunut.

”Täytönvalvonnasta ollaan siirtymässä täytön ennustamiseen. Onnistuminen siinä vaatii suuren dataa kerryttävän laitekannan, jonka olemme pitkäjänteisellä työllä onnistuneet luomaan, sekä ennustetta tekevän tekoälyalgoritmin,” toteaa Huhtala.

Kun dataa on kerätty tarpeeksi, sieltä alkaa nousta asioita, joiden päälle on pystytty rakentamaan erilaisia palveluja. Ne hyödyttävät Europressin asiakaskuntaa maailmanlaajuisesti – esimerkiksi australialainen kumppanimme on onnistunut niiden avulla rakentamaan hyvin toimivan palvelukokonaisuuden paikallisille asiakkailleen. SMART-portaalin lisäksi käyttöön otettu SMARTwaste -mobiilisovellus mahdollistaa suoran tiedonvaihdon asiakkaan ja Europressin välillä, jolloin jätehuollon hallinnasta jää pois paljon byrokratiaa ja palvelu tehostuu. Palvelu on Huhtalan mukaan otettu markkinoilla äärimmäisen hyvin vastaan.

”Tässä on hyvä hetki kiittää meidän asiakkaitamme, jotka ovat halunneet olla aktiivisesti mukana palvelujen kehittämisessä vuosien varrella,” Huhtala kiittelee.

Juttusarjan edellisessä osassa Ben Mårtens kertoo, miten älytoiminnot ja data mahdollistavat tehokkaat ja laadukkaat jätehuoltolaitteiden huoltopalvelut Europressin asiakkaille.