VASTUULLISUUS EUROPRESSILLÄ


VASTUU ASIAKKAISTA

Reagoimme nopeasti.

Asiakaspalvelumme vastaa yhteydenottoihin ripeästi. Huoltopäivystys palvelee vuorokauden ympäri ja etätukemme saa yhteyden laitteeseen alle 10 minuutissa.

Kehitämme pitkäjänteisesti.

Keräämme ja huomioimme asiakaspalautteita aktiivisesti tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä LEAN-filosofiaa ja jatkuvan parantamisen menetelmiä hyödyntäen. Käyttäjien tarpeet, turvallisuus ja positiivinen käyttökokemus ovat aina kehittämistyömme keskiössä.

Olemme luotettava kumppani.

Olemme taloudellisesti vakaa kumppani, jonka kanssa asiakkaan on kannattavaa ja turvallista tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä.

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

Tuotamme ympäristöhyötyjä asiakkaille.

Hiilikädenjälkemme syntyy älykkäistä jätehuoltoratkaisuista, jotka edistävät asiakkaittemme ympäristötavoitteiden toteutumista. Kansainvälinen asiakkaamme raportoi puristimien tyhjennyskuljetusten CO2-päästöjen vähentyneen vuodessa 29 % SMART-palvelumme avulla.

Pidämme päästöt kurissa.

Pyrimme tuottamaan mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. Käyttämästämme sähköstä 100 % on tuotettu hiilineutraalisti ja siitä 15 % tuotetaan tehtaamme katolla toimivalla aurinkovoimalalla. Etäpalvelumme mahdollistavat pienemmät huoltoajoista syntyvät CO2-päästöt.

Kannustamme kestäviin valintoihin.

Kaikki uudet työntekijämme saavat ympäristökoulutuksen, ja ohjaamme henkilökuntaamme mm. lajittelemaan jätteet oikein. Tehtaallemme on helppo tulla sähköautolla, sillä pysäköintialueelta löytyy niille latauspaikkoja.

 

VASTUU IHMISISTÄ

Käyttäjän turvallisuus on ykkösasia. 

Suunnittelemissamme jätepisteissä on turvallista työskennellä. Toimittamamme jätehuoltolaitteet ja jätehuollon kokonaisratkaisut ovat CE-merkittyjä ja täyttävät EN 16486 ja EN 16500 -turvallisuusstandardien vaatimukset.

Panostamme työturvallisuuteen.

Kehitämme järjestelmällisesti työturvallisuutta tunnistamalla työn riskejä sekä etsimällä turvallisempia työtapoja. Hyödynnämme LEAN-filosofian mukaisesti henkilöstön ideoita jatkuvan parantamisen menetelmillä.

Kehitämme työhyvinvointia.

Asetamme vuosittain toimenpiteet työhyvinvoinnin kehittämiseksi henkilöstölle tehdyn kyselyn perusteella. Keräämme uusia ideoita henkilöstöltä myös työhyvinvointiryhmästä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä kuullaksesi lisää.


Ota yhteyttä