Ympäristö, turvallisuus ja laatu


Jätepaalain pahvipaalain Europress Balex

Toimittamiemme jätehuoltoratkaisujen avulla asiakkaamme pienentävät omaa ympäristökuormaansa

 • Huolella suunniteltu ja valmistettu jätehuollon kokonaisratkaisu helpottaa lajittelua ja kierrätystä. Keräysvälineittemme avulla asiakkaamme toimittavat jatkokäsittelyyn monipuolisesti erilaiset hyötymateriaalit.
 • Siisti ja hygieeninen jätepiste on aina eduksi ympäristölle. Kokonaisvaltaisen suunnittelupalvelumme ansiosta toimittamamme jätehuoltoratkaisut auttavat luomaan terveelliset, ympäristöystävälliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet jätepisteeseen.
 • Tehokkaat laitteemme puristavat jätteen tiiviiksi. Automaattisen ja ennustavan täytönvalvonnan sekä tyhjennyskutsujen ansiosta puristin tyhjennetään vasta, kun se on täysi. Paalilaskurin ja paalinhakukutsun ansiosta sopiva asetettu määrä paaleja haetaan kerralla kierrätykseen automaattisesti. Näiden ominaisuuksien ansiosta tyhjennyskuljetukset ja niistä aiheutuvat päästöt minimoidaan.
 • Laitteemme ovat laadukkaita ja pitkäikäisiä. Ne säästävät itseään kulumiselta optimoimalla työliikkeensä tilanteen mukaan. Ennakoiva huoltopalvelumme pitää laitteet toimintakunnossa kaikkina vuodenaikoina. Asiakkaalle laitteen vaihtoväli on pitkä.

Ratkaisumme tuovat konkreettisia parannuksia työturvallisuuteen jätepisteessä

 • Laitteidemme suunnittelussa, toiminnoissa ja mitoituksessa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen. Ne täyttävät koneturvallisuutta koskevat lait ja säädökset. Asiakaskohtaisissa kokonaisratkaisuissa huomioidaan aina kohteen erityisvaatimukset turvallisen jätepisteen toteutumiselle.
 • SMART-älypuristimemme tunnistavat vikatilanteita ja ohjaavat käyttäjää toimimaan oikein ja turvallisesti.
 • Ennakoiva huoltopalvelumme tarkistaa määräajoin laitteen toimintakunnon ja turvallisuustekijät. Nämä määräaikaistarkastukset täyttävät työvälineiden käyttöasetuksen 403/2008 vaatimukset. Asetus velvoittaa työnantajaa varmistamaan käytössä olevan laitteen turvallisuuden käyttäjille koko käyttöiän ajan.

Tehtaamme on alusta alkaen suunniteltu ympäristö ja turvallisuus huomioiden

 • Olemme alan ainoa toimija Suomessa, jolla on ISO14001 ympäristöjärjestelmä (2000) ja ISO9001 johtamis- ja laatujärjestelmä (2021).
 • Kaikki käyttämämme ostoenergia on tuotettu hiilineutraalisti.
 • Energian kulutusta seurataan ja tehostetaan jatkuvalla työllä. Tehtaallamme on tehokas lämmöntalteenottojärjestelmä ja elokuussa 2021 tehtaan katolle asennettiin yli 1 000 aurinkosähköpaneelia. Niiden tuottama sähköenergia kattaa noin 15 % tehtaan vuosittaisesta sähkönkäytöstä. Aurinkopaneelien tuottamalla sähköllä valmistetaan jopa 150 puristinta vuodessa.
 • Materiaalien kulutusta seurataan ja tehostetaan jatkuvalla työllä. Erityisesti kiinnitämme huomiota pääraaka-aineemme teräksen kulutukseen. Hukkateräksen määrää valmistettua laitetta kohden on onnistuttu tehostamistoimenpitein vähentämään 30 % nykyisen tehtaamme käyttöönottovuodesta 2009 vuoteen 2020.
 • Maalaamossa syntyviä VOC-päästöjä (volatile organic compounds) pyritään vähentämään suhteessa tuotantomäärään. Käytämme vähäpäästöistä maalia ja vältämme maalin ja liuottimien turhaa kulutusta mm. maalin ohiruiskutusta vähentävän statiikan avulla ja tislaamalla liuottimet uudelleen käyttöön.
 • Nykyaikaisella tuotantolinjallamme työn vaaratekijät on minimoitu. Tuotantoprosessi on suunniteltu huomioiden turvallisuus mm. raskaiden kappaleiden siirtämisessä, työkoneiden käytössä, tuli- ja sähkötöissä sekä kemikaalien käsittelyssä. Työturvallisuutta kehitetään edelleen jatkuvalla työllä.
 • Hitsaamon työpisteissä työskentelyä helpottavat ergonomiset, säädettävät hitsaus-kokoonpanotelineet. Hitsaamon hengitysilman laatuun on panostettu tehokkaalla ilmanpuhdistusjärjestelmällä.

Noudatamme huoltotoiminnassamme ympäristöystävällisiä ja turvallisia toimintatapoja

 • SMART-älypuristimemme mahdollistavat etäyhteyden hyödyntämisen huoltotoiminnassa. Käytämme etäyhteyttä vian ja tarvittavien varaosien määrittämisessä. Teemme säädöt ja korjaukset mahdollisuuksien mukaan etäyhteyden välityksellä. Näin vähennämme huoltoajoja ja niistä syntyviä päästöjä.
 • Kierrätämme hydrauliikkaöljyn. Vuodesta 2009 alkaen jokainen liikkuva huoltoyksikkömme on varustettu öljynpuhdistuslaitteistolla. Määräaikaishuollon yhteydessä puhdistamme öljyn sen vaihtamisen sijaan, joten toiminnastamme ei juuri synny jäteöljyä.

Ympäristöpolitiikka

Europress -konsernin toiminnan päämääränä on edistää kestävää kehitystä valmistamalla, myymällä ja huoltamalla ympäristöystävällisiä jätehuollon kokonaisratkaisuja.

Älytekniikkaa hyödyntävien jätepuristimien ja –paalaimien avulla pyrimme edistämään lajittelua ja kierrätystä yhteiskunnassamme sekä vähentämään jätekuljetusten ja laitehuoltojen aiheuttamia päästöjä. Niin asiakkaittemme jätehuoltoratkaisujen suunnittelussa kuin omassakin toiminnassamme toteutamme aina mahdollisuuksien mukaan EU:n jätehierarkian priorisointijärjestystä.

Teemme jatkuvaa kehitystyötä omassa tuotanto- ja huoltotoiminnassamme päämääränämme pienentää aiheuttamaamme ympäristökuormitusta ja kasvattaa tuotteidemme mahdollistamia positiivisia ympäristövaikutuksia. Pyrimme myös luomaan ympäristöystävälliset toimintamallit yhteistyössä sopimuskumppaniemme kanssa.

Saavuttaaksemme nämä päämäärät panostamme henkilökuntamme yleiseen ympäristöosaamiseen, korkeatasoiseen ammattitaitoon laitteiden valmistuksessa ja huollossa sekä kokonaisvaltaiseen asiantuntijuuteen jätepuristinten, jätepaalainten ja kokonaisten jätehuoltoratkaisujen suunnittelussa.

Laatupolitiikka

Laatufilosofiamme mukaisesti toiminnassamme keskiössä on asiakastyytyväisyys. Kehitämme
jatkuvasti tuotteita ja palveluita asiakaskokemusten ja omien innovaatioiden pohjalta. Pyrimme
olemaan markkinoilla tekninen edelläkävijä.

Laadun kehittämisessä hyödynnämme systemaattisesti LEAN johtamisfilosofiaa ja Jatkuvan
Parantamisen menetelmiä. Toimimme vastuullisesti noudattamalla toiminnassamme lakeja ja
asetuksia sekä asiakkaidemme korkeita laatuvaatimuksia. Standardoimme toimintaamme
varmistamaan korkean ja tasaisen laadun. Mittaamme onnistumista ja reagoimme nopeasti
havaitsemiimme muutoksiin.

Henkilökuntamme turvallisuus on meille tärkeää. Tunnistamme työympäristömme vaarat ja
minimoimme riskit. Uskomme, että vahva turvallisuus sekä laatukulttuuri tukevat toisiaan.
Ympäristöarvojen noudattaminen ohjaa valintojamme arjessa.

Koulutamme henkilökuntaamme työskentelemään siten, että se tuntee yrityksemme toiminnan ja
tavoitteet, sekä tiedostaa vastuunsa osana laadukasta asiakastoimitusta. Hyödynnämme
työntekijöiden kehityspotentiaalia ja inspiraatiota. Varmistamme osaamisen jatkuvuuden ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen.

Aurinkovoimalamme tilastoja

Aurinkovoimala on asennettu kesällä 2021.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä kuullaksesi lisää.


Ota yhteyttä