Miten huomioimme ympäristön ja turvallisuuden omassa toiminnassamme?

Tehtaamme on alusta alkaen suunniteltu ympäristö ja turvallisuus huomioiden

 • Materiaalien ja energian kulutusta seurataan ja tehostetaan jatkuvalla työllä. Erityisesti kiinnitämme huomiota pääraaka-aineemme, Suomessa valmistetun teräksen kulutukseen. Hukkateräksen määrä suhteutettuna ostettuun teräsmateriaalin on onnistuttu vähentämään.
 • Maalaamossa syntyviä VOC-päästöjä (volatile organic compounds eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet) on pystytty vähentämään suhteessa tuotantomäärään. Pyrimme käyttämään vähäpäästöisiä maaleja sekä tislaamme käyttämäämme liuotinta uusiokäyttö varten. Maalaamoidemme statiikka vähentää ohiruiskutuksen määrää vähentäen maalien kulutusta pintakäsittelyprosessissamme.
 • Tehtaassamme on tehokas lämmön talteenottojärjestelmä. Käytämme vain murto-osan lämmitysenergiaa suhteessa vastaavankokoiseen kiinteistöön.
 • Turvallisuus on tärkein asia tuotannossamme! Emme tingi turvallisuudesta tavoitellessamme nopeutta ja tuottavuutta. Tuotantoprosessi on suunniteltu huomioiden turvallisuus mm. henkilökohtaisissa suojaimissa, nostoissa, työkoneiden käytössä, tuli- ja sähkötöissä sekä kemikaalien käsittelyssä.
 • Hitsaamon työpisteissä työskentelyä helpottavat ergonomiset, säädettävät hitsauskokoonpanotelineet. Hitsaamon hengitysilma on tehokkaan ilmanpuhdistusjärjestelmän ansiosta huomattavasti puhtaampaa kuin määräykset vaativat.

Noudatamme huoltotoiminnassamme ympäristöystävällisiä ja turvallisia toimintatapoja

 • SMART-älypuristimemme mahdollistavat etäyhteyden hyödyntämisen huoltotoiminnassa. Käytämme etäyhteyttä vian ja tarvittavien varaosien määrittämisessä. Teemme säädöt ja korjaukset mahdollisuuksien mukaan etäyhteyden välityksellä. Näin vähennämme huoltoajoja ja niistä syntyviä päästöjä.
 • Kierrätämme hydrauliikkaöljyn. Vuodesta 2009 alkaen jokainen liikkuva huoltoyksikkömme on varustettu öljynpuhdistuslaitteistolla. Määräaikaishuollon yhteydessä puhdistamme öljyn sen vaihtamisen sijaan, joten toiminnastamme ei juuri synny jäteöljyä.
 • Kaikki huoltoasentajamme ovat omia ja suorittaneet työturvallisuus-, tulityö- ja sähkötyöturvallisuuskoulutukset ja saaneet perehdytyksen turvallisiin työskentelytapoihin asiakaskohteissa ja huoltohallillamme.
 • Huoltoasentajamme tuntevat käsittelemiensä kemikaalien, öljyjen ja kaasujen turvallisuusriskit ja oikeat käsittelytavat. Näiden aineiden käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota tuotekohtaisten ohjeiden ja käyttöturvallisuustiedotteiden noudattamiseen. Käyttöturvallisuustiedotteiden hallinnassa käytössämme on kemikaalihallintaohjelma. Ohjelman avulla käyttämiemme kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat jatkuvasti ajan tasalla sekä kaikilla huoltoasentajillamme mobiilisti aina mukana.

Millaisia ympäristö- ja turvallisuusparannuksia tuotamme asiakkaillemme?

Toimittamiemme jätehuoltoratkaisujen avulla asiakkaamme pienentävät omaa ympäristökuormaansa

 • Huolella suunniteltu ja valmistettu jätehuollon kokonaisratkaisu helpottaa lajittelua ja kierrätystä. Keräysvälineittemme avulla asiakkaamme toimittavat jatkokäsittelyyn erilaiset hyötymateriaalit, kuten keräyspahvi, muovi, energia ym.
 • Siisti ja hygieeninen jätepiste on aina eduksi ympäristölle. Kokonaisvaltaisen suunnittelupalvelumme ansiosta toimittamamme jätehuoltoratkaisut auttavat luomaan siistit, turvalliset, terveelliset ja ympäristöystävälliset työskentelyolosuhteet jätepisteeseen.
 • Tehokkaat laitteemme puristavat jätteen tiiviiksi. Automaattisen täytönvalvonnan ja tyhjennyskutsujen ansiosta säiliö tyhjennetään vasta, kun se on täysi. Näiden ominaisuuksien ansiosta tyhjennyskuljetukset ja niistä aiheutuvat päästöt vähenevät.
 • Laitteemme ovat laadukkaita ja pitkäikäisiä. Ne säästävät itseään kulumiselta optimoimalla työliikkeensä tilanteen mukaan. Esimerkiksi kone tekee vain yhden työliikkeen kontin ollessa tyhjä. Kontin täyttyessä työliikkeitä tehdään kaksi tai useampi. Ennakoiva huoltopalvelumme pitää laitteet toimintakunnossa kaikkina vuodenaikoina. Asiakkaalle laitteen vaihtoväli on optimi.

Ratkaisumme tuovat konkreettisia parannuksia työturvallisuuteen jätepisteessä

 • Laitteidemme suunnittelussa, toiminnoissa ja mitoituksessa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen. Ne täyttävät koneturvallisuutta koskevat lait ja säädökset, EN ISO 16486 puristimille sekä EN ISO 16500 paalaimille. Asiakaskohtaisissa kokonaisratkaisuissa huomioidaan aina kohteen erityisvaatimukset turvallisen jätepisteen toteutumiselle.
 • Ennakoiva huoltopalvelumme tarkistaa määräajoin laitteen toimintakunnon ja turvallisuustekijät. Nämä määräaikaistarkastukset täyttävät työvälineiden käyttöasetuksen 403/2008 vaatimukset. Asetus velvoittaa työnantajaa varmistamaan käytössä olevan laitteen turvallisuuden käyttäjille koko käyttöiän ajan.