Fortum Recycling & Waste – onnistunutta jätehuoltoa turvallisesti ja taloudellisesti SMARTin älyteknologialla


Fortum Recycling & Wasten ”yhteistyön lähtökohta on asiakkaan onnistunut jätehuolto.”

Turvallisuus, taloudellisuus ja ympäristö pääosassa Fortum Recycling & Waste on tarjonnut omille asiakkailleen avun onnistuneeseen jätehuoltoon Europressin SMART Insights -ratkaisulla. Fortum Recycling & Wasten asiakas toimii tiukoin turvallisuustarkastuksin suljetulla alueella, joten turvallisuusnäkökohdat on huomioitava myös jätekuljetuksissa. Asiakkaalla on käytössään 16 Europress-puristinta, joihin on asennettu Europressin SMART-teknologiaa hyödyntävä digitaalinen palvelu.

Kustannus- ja ympäristösäästöillä myös turvallisuutta parantava vaikutus

SMART-järjestelmä integroi jätteenhallintalaitteet älykkääseen verkkoon, jolloin puristimien täyttöasteet ja kuljetusten tarve on vaivattomasti optimoitavissa. Harvemmin tehtävät jätekuljetukset ovat vähentäneet hiilidioksidipäästöjä, mutta samalla välillisesti parantaneet Fortum Recycling & Waste asiakasyrityksen turvallisuutta. Kun liikennettä on tarkoin rajoituksin toimivan asiakkaan tilassa vähemmän, vaikuttaa se hyvällä tavalla myös turvallisuuteen.

SMARTin käyttöönoton jälkeen kalibroitujen laitteiden tyhjennyspainojen keskiarvo on noussut lähes 40 %. Ennen SMART-palvelun käyttöönottoa vajaaksi täytettyjä puristimia tyhjennettiin useammin, mikä aiheutti sekä turhia kustannuksia että hiilidioksidipäästöjä.

Työaikasäästöillä vapautuu aikaa

Huoltokäynnit, odotusajat, virhetilanteet ja jätekasat täyttyneiden puristimien vieressä. Näihin kaikkiin SMART Insights on tarjonnut ratkaisun nopeasti ja älykkäästi. Huoltokäyntien määrä paikan päällä on vähentynyt, kun huoltotilanteet on saatu selvitettyä SMARTin avulla. Huoltotoimenpiteiden ajan pois käytöstä olevien laitteiden odotusajat ovat vähentyneet. Virhetilanteiden parempi hallinta ja nopea reaktio reklamointeihin on säästänyt aikaa ja vapauttanut aikaa muuhun asiakaspalveluun. Reklamaatioiden määrä on SMARTin käyttöönoton jälkeen laskenut.

Digitalisaation kärjessä

SMARTin helposti käytettävä teknologia auttaa seuraamaan jätepuristimien täyttymistä tehokkaasti ja varmistaa laadukkaan asiakaspalvelun. Uusinta teknologiaa hyödyntävä SMART antaa asiakkaalle tarkkaakin tarkemmat tiedot, ja on entistä digitalisoituvammassa jätehuollossa erinomainen kilpailuetu.