PITKÄÄN JATKUNUT JÄTEHUOLTOYHTEISTYÖ YLI 100-VUOTIAAN KIRJAPAINON KANSSA

 

Forssan Kirjapaino Osakeyhtiö perustettiin vuonna 1920. Ennen kirjapainoa perustettiin ensin Forssan Lehti, koska painotoimintaa sai tuohon aikaan harjoittaa vain suurissa kaupungeissa. Vuoden 1920 lakimuutoksen myötä painotoiminnan harjoittaminen sallittiin myös maakunnassa.

Esko Aaltonen perusti Forssan Kirjapainon 1920-luvulla Tammelaan kuuluneeseen Forssaan. Se oli Suomen ensimmäinen maaseutupitäjään perustettu kirjapaino ja ensimmäinen painokone Forssaan hankittiin – mistäpä muualta kuin Saksasta – kirjapainotaidon synnyinsijoilta.

Forssan Kirjapaino painaa lehtiä, suoramainoksia ja mainospainotuotteita ja on Forssan seudulla jatkanut toimintaansa jo yli 100 vuoden ajan. Tänä päivänä Forssan Kirjapaino Osakeyhtiö kuuluu PunaMusta-konserniin, mutta on oma osakeyhtiönsä, PunaMusta Median omistaessa osakekannan. Forssan Lehden vuonna 1917 ja Forssan Kirjapainon 1920 perustaja Esko Aaltonen oli nykyisen Forssan Kirjapainon Prepress-päällikkö Jorma Aaltosen ja tuotantopäällikkö Jukka Aaltosen isoisän setä.

Europress tutustumiskäynnillä Forssan Kirjapainossa syksyllä 2021.

Europressin huoltoasentaja Juha Vallinen, Forssan Kirjapainon Prepress-päällikkö Jorma Aaltonen, Europressin varatoimitusjohtaja Andreas Lemström ja Forssan kirjapainon tuotantopäällikkö Jukka Aaltonen

PunaMusta on sitoutunut välittömien ympäristövaikutusten jatkuvaan ja systemaattiseen vähentämiseen suhteessa tuotantotoiminnan volyymiin. Yritys ohjaa myös asiakkaitaan ympäristöystävällisiin valintoihin ja keskittää hankintoja ympäristövastuullisille toimijoille*. PunaMusta tarjoaa lähes kaikki tuotteet 100 prosenttisesti hiilineutraaleina.

Forssan Kirjapainolla on ollut Europressin jätehuoltolaitteet käytössä jo toistakymmentä vuotta. Uusimmat juuri kirjapainon tarpeisiin räätälöidyt VersaMax-jätehuoltolaitteet asennettiin paikalleen syksyllä 2020, kertoo Jorma Aaltonen.

Forssassa painokoneet raksuttavat luettavaa jaettavaksi ympäri Suomen ja painosmäärät ovat suuria. Aikakauslehdet, sanomalehdet ja mainospainotuotteet vaativat valtavan määrän paperia, jota lastataan yhden valtakunnallisesti jaettavan lehden numeroa varten 25 rekka-autollista.

Europress suunnitteli, valmisti ja asensi erikoismitoitetut VersaMaxit kirjapainon tarpeet huomioiden.

Kirjapainon jätteestä suurin osa on leikkuusilppua ja makkelia, jota kertyy keskimäärin 15 tonnia päivässä, kertoo Jorma Aaltonen. Europressin suunnittelu ja valmistus pystyi vastaamaan räätälöidyin jätehuoltolaittein kirjapainosta syntyvän jätteen asettamiin vaatimuksiin. Europress suunnitteli, valmisti ja asensi erikoismitoitetut VersaMaxit kirjapainon tarpeet huomioiden ja Jorma Aaltonen kertookin, että Europressin huollon ei juurikaan ole tarvinnut korjauskäyntejä tehdä, koska laitteet ovat toimineet moitteettomasti. Määräaikaishuollot suoritetaan säännöllisesti, jotta jätehuoltolaitteet toimivat jatkossakin moitteettomasti.

*Lainaus PunaMustan nettisivuilta

Kirjapainon jätteestä suurin osa on leikkuusilppua ja makkelia.