EUROPRESS SCALETIPPER X1 PUNNITSEE HELSINGIN TUKKUTORIN JÄTEJAKEET

Helsingin Sörnäisissä sijaitsevalla Tukkutorilla on kauas historiaan ulottuvat juuret. Varsinainen Teurastamo perustettiin nykyiselle paikalleen 1930-luvulla ja Pakastamo 1955. Helsingin kaupunki alkoi vuokrata Tukkutorin toimitiloja yrityksille jo 1940-luvulla.

Nykyisin Tukkutorilla toimii yli 150 elintarvikealan yritystä, vihannes- ja hedelmätukkuja sekä Suomen suurimmat kukkatukut. Tukkutorin teknisen yksikön tiimipäällikkö Tommi Tapana kertoo, että Tukkutorin jätehuollon organisoinnissa on ehdottoman tärkeää punnitukseen perustuva järjestelmä ja se oli yhteistyön edellytys, kun jätehuoltoratkaisuja kilpailutettiin. Europressin avainasiakaspäällikkö Jyrki Toivonojalla oli esittää juuri oikeat jätehuoltolaitteet ja digitaaliset SMART-palvelut sujuvoittamaan Tukkutorin yritysten jätehuoltoa.

Europress Scaletipper X1

”Europressin vaakakippiratkaisu mahdollisti meille uuden palvelun tarjoamisen”, kertoo Remeon avainasiakaspäällikkö Kirsi-Marja Frank. Helsingin Tukkutorille asennettiin kolme Europressin CombiMax-jätepuristinta ja biojätteelle tarkoitettu Combio kevättalvella 2021. Combio ja kaksi CombiMaxia valmistettiin Scaletipper X1 vaakakippiratkaisulla. Runsaan vuoden käyttökokemuksen jälkeen Kirsi-Marja Frank ja Tommi Tapana ovat tyytyväisiä Europressin jätehuoltolaitteiden mukanaan tuomiin hyötyihin, toimivuuteen ja Europressin huoltoon ja asiakaspalveluun.

”Europressin vaakakippiratkaisu mahdollisti

meille uuden palvelun tarjoamisen”,

Kirsi-Marja Frank,

Remeon avainasiakaspäällikkö 

YHTEISKÄYTTÖKOHTEISSA RAPORTOINNIN TÄRKEYS KOROSTUU

Europressin SMART tarjoaa tehokkaampaa jätteenkäsittelyä, raportoinnin helppoutta ja ajantasaista tietoa käyttäjäkohtaisista jätemääristä. Remeon Kirsi-Marja Frank painottaa, että raportointi on ensiarvoisen tärkeää yhteiskäytöllisissä kohteissa, kun laskutus perustuu asiakaskohtaisiin jätemääriin.

HYÖTYJÄ MONIN ERI TAVOIN

Ennen hieman ahtaalle lastauslaiturille saatiin lisää tilaa suunnittelemalla Europressin jätehuoltolaitteiden sijoittelu järkevästi. Jätepuristimien tyhjennyskerrat ovat kaukovalvonnan ansiosta vähentyneet ja sitä myöten on saatu kustannussäästöjä. Kun turhista, vajaista kuljetuksista on päästy eroon, se auttaa myös vähentämään CO2-päästöjä.

TUKKUTORILLA JÄTEJAKEESSAKIN ON MARJAKAUSI

Tukkutorin monet eri elintarvikealan yritykset tuottavat jätejaetta kalasta marjoihin. Marjasesongin aikaan jätejakeen mukana syntyy valtavasti nestettä, mutta jätepuristimet vastaavat jätehaasteisiin hyvin – vuotoja ei ole havaittu. Tommi Tapana ja Kirsi-Marja Frank kertovat, että jos laitteissa on jotakin korjattavaa ilmennyt, on Europressin huolto toiminut ripeästi ja erinomaisesti. Yhdessä asiakkaiden kanssa Europress tekee parempaa huomista.

Scaletipper X1:ssa on turvallinen kaksikäsikäyttö.

”Jätepuristimien tyhjennyskerrat ovat kaukovalvonnan ansiosta vähentyneet”

Tommi Tapana, Tukkutorin teknisen yksikön tiimipäällikkö 

Kuva: Remeon avainasiakaspäällikkö Kirsi-Marja Frank, Tukkutorin teknisen yksikön tiimipäällikkö Tommi Tapana ja  Europressin avainasiakaspäällikkö Jyrki Toivonoja.