Citycon arvostaa ennakoitavuutta digitaalisissa toiminnoissa

Johtava monikäyttöisten kauppakeskusten omistaja Citycon kehittää ja hallinnoi kauppakeskuksia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Suomessa Cityconilla on kahdeksan kauppakeskusta Espoossa, Helsingissä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa ja Tampereella. Citycon on sitoutunut kestävään kiinteistönhoitoon vilkkailla alueilla sijaitsevissa kauppakeskuksissaan, joissa yhdistyvät vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen.

Kauppakeskusten jätehuoltotilojen ja laitteiden kuntoon on kiinnitetty aina erityistä huomioita. Kehittämistarve on tunnistettu kuitenkin itse jätehuollon organisointiin ja logistiikkaan liittyen. Citycon on järjestelmällisesti seurannut jätemääriä, niistä muodostuvia kustannuksia sekä muutoksia jakeiden välillä, mutta vaikeuksia oli tuottanut yksittäisten kuljetusten tehokkuuden arviointi.

Kauppakeskusten jätehuoltotilojen ja laitteiden kuntoon on kiinnitetty aina erityistä huomioita.

SMART-palveluun siirtyminen tehtiin vaivattomasti


Cityconin jätehuollon digitalisoiminen oli perusteltua, kun tavoitteena oli tehokkuus ja kustannusten minimointi. Digitaaliseen jätehuoltoon siirtymiseen myötävaikutti Cityconin ympäristöhuollon kuljetuksista vastaava Remeo, joka käyttää Europressin SMART-palvelua aktiivisesti. Positiivisten pilottikokemusten seurauksena Citycon solmi Europressin kanssa sopimuksen SMART-etäpalveluiden käytöstä lähes kaikkiin yhtiön Suomen kauppakeskusten jätehuoltolaitteisiin.

Kauppakeskuksissa on jopa satoja vuokralaisia, ja kun valtaosa kauppakeskuksista on pinta-alaltaan suuria, syntyy jätettä päivittäin valtava määrä eri puolilla kiinteistössä oleviin jätetiloihin. Jätehuoltolaitteet on suunniteltu kunkin jätetilan jakeen mukaisesti.

KIERRÄTYSASTE ON PARANTUNUT

Cityconin Operations Developmentin Team Lead Kimmo Hyttinen kertoo, että kiinteistöpäälliköt ja jätehuollosta vastaavat työntekijät ovat ottaneet joustavasti käyttöön joko SMARTweb Portalin tai SMARTwaste Appin. SMARTin monipuolisuus ja jokaiselle sopiva käyttötapa auttavat palvelun omaksumista. Kustannussäästöjen lisäksi hyödyt mittausjaksolla näkyivät pienemmissä hiilidioksidipäästöissä, joihin on päästy optimoimalla astioiden täyttöä ja vähentämällä turhia kuljetuksia.

Kimmo Hyttinen kertoo, että jo ennestään todella korkea kierrätysaste on saatu entisestään nousemaan SMARTin käyttöönoton jälkeen. Nousun taustalla on pitkäjänteinen yhteinen kehitystyö, johon ovat osallistuneet kaikki kiinteistön toimijat eli laite- ja SMART- palvelun toimittaja Europress, ympäristöpalveluista vastaava Remeo sekä ennen kaikkea kiinteistön vuokralaiset.

Jokaisen jätepuristimen ja -astian luona on selvät opastemerkinnät siitä mille jätejakeelle astia tai laite on tarkoitettu. Citycon pitää myös säännöllisiä koulutuspäiviä kauppakeskuksien vuokralaisille, joissa opastetaan kierrätystä ja tunnistetaan yleisimmät kierrätysvirheet. Kierrätyksen onnistuminen vaatii jätehuoneen käyttäjiltä halua tehdä oikein. Koulutusten lisäksi vuokralaisille raportoidaan aktiivisesti kierrätysasteesta ja sen muutoksista. Kauppakeskuksissa myymäläpäälliköt ja kauppiaat ovat paljolti vastuussa kierrätyksen toimivuudesta, sillä suurimman osan jätteiden käsittelystä hoitavat liikkeiden työntekijät.

Turvallisissa ja siisteissä jätetiloissa on miellyttävämpi kierrättää oikein. Monet asiat vaikuttavat tilan käyttäjien viihtyvyyteen, kuten valaistus, siisteys, saavutettavuus ja turvallisuus. Jos edellä mainitut kriteerit eivät täyty, voi jätteet päätyä väärään jätepuristimeen tai astiaan. Europress on suunnitellut sopivat jätehuoltoratkaisut jokaiseen jätehuoneeseen ja Citycon on pitänyt huolen, että myös vuokralaisille on opetettu jätetilojen ja -laitteiden käyttö.

Cityconin kauppakeskuksissa on todella korkea kierrätysaste.

"Europressin toteuttaman SMART-palvelun avulla pysytään kehityksen etujoukoissa."

Jätehuollon tehokkuutta pystytään seuraamaan tarkasti ja SMARTissa kaikki data on saatavilla yhdestä paikasta helposti luettavana. Palvelu mittaa tarkasti kuormat, jolloin kustannustehokkuus paranee ja kuljetusten hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun vajaat kuljetukset jäävät pois. Data myös selkiyttää jätehuollosta syntyvien kustannusten rakennetta.

Kun nyt tehdyillä toimenpiteillä on saatu hyviä tuloksia aikaan, Kimmo Hyttinen katsoo jo tulevaan ja asettaa toiveita seuraaviin kehityshankkeisiin. Ennakoitavuus on tärkeässä osassa myös muissa Cityconin käyttämissä digitaalisissa palveluissa. Kun palvelussa on älyä se mahdollistaa laitteiston toiminnan reaaliaikaisen seurannan ja tämä puolestaan vähentää käyttökatkoksiin menevää aikaa. Älykkäiden palvelujen avulla epämukavat yllätykset pystytään pitämään minimissä ja laitteistoja huolletaan ennakoivasti.

 

Hyttinen kertoo yllättyneensä positiivisesti Europressin jatkuvasta seurannasta palvelun käyttöönoton jälkeen. Säännöllinen seuranta auttaa paitsi kehittämään palvelua entisestään, antaa niin asiakkaalle kuin myös Europressille arvokasta tietoa mihin suuntaan palvelua kehitetään. Säännölliset seurantapalaverit ovat lisäksi loistava tilaisuus kuulla käyttäjien kokemuksia.

Kauppakeskuksen avarissa tiloissa on lukuisia ravintoloita, joissa syntyy muun muassa biojätettä päivittäin valtava määrä. Kun jätehuoltolaitteet on suunniteltu kunkin jätetilan jakeen mukaan, on kierrätys vaivatonta.