Cityconille on tärkeää nähdä jätehuollon kokonaiskuva


Citycon on kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Aikaisemmin kauppakeskuksien jätehuollon optimoimisessa on ollut ongelmia tehokkuuden kanssa. Cityconin kauppakeskuksissa on kymmeniä, jopa satoja vuokralaisia joka kohteessa ja sitä kautta myös jätettä syntyy päivittäin suuria määriä. Valtaosa Cityconin kauppakeskuksista on pinta-alaltaan suuria ja rakennuksissa jätetilat ovat jaettu eri puolille kiinteistöä. Jokaisessa jätetilassa sijaitsee erilaiset jätehuoltolaitteet juuri niille jätejakeille mitä eri pisteisiin syntyy. Päivittäistavarakaupoista muodostuu eniten pahvia ja muovia, kun taas ravintoloista syntyy paljon biojätettä. Kaikissa pisteissä on myös energiajätteelle omat puristimet.

Cityconilla on järjestelmällisesti seurattu jätemääriä, niistä muodostuvia kustannuksia ja sekä muutoksia jakeiden välillä. Vaikeuksia on kuitenkin tuottanut yksittäisten kuljetusten tehokkuuden arviointi. Citycon solmi Europressin kanssa sopimuksen SMART-etäpalveluiden käytöstä kaikkiin yhtiön Suomen kauppakeskuksien jätehuoltolaitteisiin. Europress SMART-etäpalvelu oli jo aikaisemmin pilottihankkeena käytössä kahdessa eri Cityconin kohteessa, joista tulokset olivat niin positiivisia, että tehtiin päätös asentaa kaikkiin Suomen jätehuoltolaitteisiin SMART-etäpalvelu. Sen avulla jätekustannuksia pystytään seuraamaan tarkasti ja kaikki data pysyy yhdessä paikassa helposti luettavana. Datan avulla pystytään ymmärtämään jätehuollosta syntyvät kulut ja kustannukset. SMART-etäpalvelu kehittyy datan parantuessa pitkällä käytöllä, ja oppii arvioimaan täyttöasteen. Kimmo Hyttinen, Cityconin Group Property Manager kommentoi odottavansa SMART-etäpalvelun hyötyjen varmasti näkyvän jätehuoltokustannuksissa. ”Uskomme järjestelmän maksavan itsensä takaisin.”

SMART-etäpalvelun käyttöönoton myötä odotukset ovat kovat. Palvelun avulla kuormat voidaan mitata tarkasti, kustannustehokkuus paranee ja kuljetusten hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun ei tule turhia kuljetuksia, joissa kuljetettaisiin puoliksi tyhjää jätekuormaa. Cityconille on tärkeää nähdä kokonaiskuva jätehuollosta ja jätehuollon optimoinnin avulla kokonaiskuvan voi hahmottaa nykyistä tarkemmin. Jätteiden kuljetuksesta syntyvät hiilidioksipäästöt pystytään kompensoimaan. Paras tapa on kuitenkin hoitaa kuljetukset mahdollisimman tehokkaasti, jolloin kompensoinnille ei ole niin suurta tarvetta.

Jätepuristimeen mahtuu paljon materiaalia kuten pahvia. SMART-älytekniikalla voi optimoida jätehuollosta syntyvät kulut.

Jätehuollossa on tärkeää huomata myös jätetilojen viihtyvyys ja turvallisuus. Monet asiat vaikuttavat tilan käyttäjien viihtyvyyteen, kuten valaistus, siisteys, saavutettavuus ja turvallisuus. Mikäli kaikki edellä mainitut kriteerit eivät täyty, on todennäköisempää, että jätteet päätyvät väärään keräyslaitteeseen, kuten väärään jätepuristimeen tai huolimattomasti merkittyihin astioihin. Europress on suunnitellut sopivat jätehuoltoratkaisut jokaiseen jätehuoneeseen ja Citycon on pitänyt huolen, että myös vuokralaisille on opetettu jätetilojen ja -laitteiden käyttö.

Jokaisen jätepuristimen ja -astian luona on selvät opastemerkinnät siitä mille jätejakeelle astia tai laite on tarkoitettu. Citycon pitää myös säännöllisiä koulutuspäiviä kauppakeskuksien vuokralaisille, joissa opastetaan kierrätystä ja sekä tunnistetaan yleisimmät kierrätysvirheet. Kierrätyksen onnistuminen vaatii jätehuoneen käyttäjiltä halua tehdä oikein ja välittää sen onnistumisesta. Koulutuksien lisäksi vuokralaisille raportoidaan aktiivisesti kierrätysasteesta ja sen muutoksista. Kauppakeskuksissa myymäläpäälliköt ja kauppiaat ovat paljolti vastuussa kierrätyksen toimivuudesta, sillä suurimman osan jätteiden käsittelystä hoitavat liikkeiden työntekijät. ”Olemme onnistuneet parantamaan kierrätysastetta jo vuosia, mutta aina on vielä parannettavaa”, toteaa Hyttinen.

"Europressin toteuttaman SMART-palvelun avulla pysytään kehityksen etujoukoissa."

SMART-etäpalvelun käyttöön tullaan myös pitämään koulutuksia, jotta kokonaisuus toimii moitteettomasti ja jätelaitteiden täyttymistä pystytään seuraamaan reaaliajassa. ”Europressin toteuttaman SMART-palvelun avulla pysytään kehityksen etujoukoissa,” kommentoi Hyttinen. Citycon on jo aikaisemmin ollut edelläkävijä kierrätysasioissa, mutta SMART-palvelun avulla prosessi helpottuu huomattavasti ja on helpompi tehdä tarvittavia muutosliikkeitä sekä suunnitella laitehankintoja.

SMART-etäpalvelua voi käyttää mobiililla tai tietokoneella.