Älykäs jätehuolto on tehokkaampi

Europressin Älykästä jätehuoltoa -juttusarjassa esittelemme Europress SMART -järjestelmän takaa löytyviä asiantuntijoitamme ja heidän ajatuksiaan siitä, miten älykäs jätehuolto muuttaa kiertotalouden toimintaympäristöä.

Juttusarjan toisessa osassa keskitymme siihen, mitä älykäs jätehuolto käytännössä tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta. Europress on panostanut älykkään jätehuollon eli Europress SMART -järjestelmän kehittämiseen yli vuosikymmenen ajan. Jokainen myynti- ja huoltohenkilömme on koulutettu SMART-järjestelmän saloihin, ja heitä tukee lisäksi joukko älykkään jätehuollon erityisasiantuntijoita. Yksi heistä on Joni Tolonen, joka työskentelee Europress SMART -asiakkaiden parissa kehittäen digitaalisen jätehuollon käytännön ratkaisuja. Tolosen mukaan tärkein hyöty asiakkaalle on se, ettei tämän tarvitse murehtia jätehuollon toimivuudesta.

”Asiakas voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa, kun se antaa SMART-palvelun hoitaa jätehuoltolaitteiden optimaalisen käytön puolestaan,” hän kiteyttää.

Kaikki vuoden 2011 jälkeen valmistetut Europressin jätehuoltolaitteet ovat älykkäitä, eli ne voidaan liittää SMART-palveluun Tolosen sanoin lähes ”nappia painamalla”. Tätä vanhempiin Europressin valmistamiin laitteisiin sekä muiden toimijoiden laitteisiin voidaan asentaa Retrofit-lisälaite, jonka avulla älytekniikka saadaan niihinkin mukaan.

Digitaalisen jätehuollon kehittäjä

Paras hyöty SMART-järjestelmästä saadaan, kun asiakkaalla on useita toimipisteitä ja näissä useita jätehuoltolaitteita.

”Paras hyöty SMART-järjestelmästä saadaan, kun asiakkaalla on useita toimipisteitä ja näissä useita jätehuoltolaitteita. Silloin päästään hallitsemaan kokonaisuuksia,” Tolonen valottaa.

Asiakaskohtainen palvelukokonaisuus räätälöidään aina yhdessä. Asiakkaan vastuumyyjä yhdessä SMART-asiantuntijan kanssa antaa ehdotuksen palveluun lisättävistä laitteista, tarvittavista investoinneista, jatkuvista kustannuksista ja palvelun tuottamista säästöistä.

Säästöjä syntyy käytön aikana monista yksittäisistä älytoiminnoista. Jätepuristimien ja -paalaimien täyttöaste optimoidaan, jolloin tyhjennysvälit harvenevat ja laitteet ovat mahdollisimman harvoin poissa käytöstä tyhjennyksen vuoksi. Myös tyhjennyskuljetusten aiheuttamat kustannukset vähenevät, kun kuljetetaan täysiä kuormia.

SMART-järjestelmä pitää huolta myös laitteen kunnosta. Sen avulla ennaltaehkäistään automaattisin toimin monia häiriötilanteita, kuten ylitäyttöä ja tukoksia. Monet huolto- ja korjaustoimet tehdään etäyhteydellä yhden puhelinsoiton aikana, jolloin asiakkaan ei tarvitse odottaa huoltoasentajan saapumista paikan päälle.

Myös asiakkaan jätehuollosta vastaavat henkilöt säästyvät turhilta paikan päällä käynneiltä SMARTwaste-mobiilisovelluksen ansiosta. Sovellus kertoo muun muassa laitteiden täyttöasteet, tyhjennysvälit ja mahdolliset häiriötilanteet. Palveluumme kuuluu luonnollisesti myös asiakkaalle tarjottava koulutus SMART-työkalujen käyttöön.

Kaikki käytön aikainen tieto kerääntyy SMART-järjestelmään. Tämän datan perusteella Europressin asiantuntijat huolehtivat asiakas- ja laitekohtaisten toiminnallisten säätöjen optimoinnista käytön aikana. Asiakas pidetään muutoksista ajan tasalla, mutta palvelu tarjoaa hänelle huolettoman jätehuollon, kun jokaista yksityiskohtaa ei tarvitse itse miettiä.

Säästöjä syntyy käytön aikana monista yksittäisistä älytoiminnoista.

”SMART-palveluun kuuluvat niin sanotut kolmikantayhteistyötapaamiset 2–4 kertaa vuodessa. Niissä käydään asiakkaan, Europressin asiantuntijan ja jäteoperaattorin kanssa läpi SMARTin tuottamaa dataa ja saavutettuja tuloksia, tehdään dataan perustuvia päätöksiä sekä kerrotaan palvelun kehityksestä,” kertoo Tolonen.

”Kaikki tämä tuottaa asiakkaalle kustannus-, aika- ja ympäristösäästöjä sekä kaiken kaikkiaan tehokkaamman jätehuollon,” Tolonen summaa.

Juttusarjan edellisessä osassa Marko Aaltio kertoo ajatuksiaan siitä, miten älykäs jätehuolto voi auttaa kierrätysmateriaalien arvon säilyttämisessä.