Älykäs jätehuolto – koko ketju digitalisoituu

Europressin Älykästä jätehuoltoa -juttusarjassa esittelemme Europress SMART -järjestelmän takaa löytyviä asiantuntijoitamme ja heidän ajatuksiaan siitä, miten älykäs jätehuolto muuttaa kiertotalouden toimintaympäristöä.

Viidennessä ja samalla viimeisessä osassa luotaamme katseen tulevaisuuteen, kun älykkään jätehuollon kehittämisestä vastaava Tommi Häkkinen avaa näkymää alan seuraaviin askeliin digitalisaation tiellä.

“Jätehuoltotoimialan muutos on vasta käynnistymässä ja muutos tulee olemaan aivan yhtä merkittävä kuin on jo nähty muilla logistiikan alueilla. Kaikki edellytykset tähän ovat jo olemassa,” Häkkinen toteaa.

Painetta muutokseen luovat lainsäädännöstä tulevat vaatimukset, tiukentuvat ympäristönormit ja kasvavat kustannukset. Haasteena on myös, että tällä hetkellä suuri osa materiaalien arvosta katoaa kierrätysprosessin aikana.

“Tarvitaan tarkempaa näkyvyyttä tuotetun, kierrätetyn ja hävitetyn raaka-aineen osuuksista. Neitseellisten raaka-aineiden hinnat tulevat nousemaan ja kierrätetyn raaka-aineen kysyntä kasvaa,” uskoo Häkkinen.

Tommi Häkkinen Europress

Dataa on olemassa paljon – on aika ottaa se täysimittaisesti käyttöön.

Toimialalla on Häkkisen mukaan kuitenkin valtava potentiaali vastata näihin haasteisiin pelkästään tehostamalla nykyisiä toimintamalleja.

“Näemme keräämämme datan perusteella, että siellä, missä SMART-järjestelmä ei ole täysimääräisesti käytössä, laitteiden käytössä on vielä paljon tehostamisen varaa. Teknologinen kehitys on siis edellä käytäntöä, ja nyt pitäisi saada käytäntö hyödyntämään näitä mahdollisuuksia,” sanoo Häkkinen.

Europressillä tuotekehitystä ohjaavat suoraan ja välillisesti suuret megatrendit, kuten ilmastonmuutos, teknologia ja vastuullisuus. Tavoitteena on muuttuvassa ympäristössä parantaa kilpailukykyä ja asiakaskokemusta sekä tehostaa kierrätystä. Kyse on ennen kaikkea siitä, miten materiaalivirtaa voidaan hoitaa kokonaisuutena tehokkaasti ja sujuvasti, jotta asiakas, ympäristö ja operaattori hyötyvät mahdollisimman paljon.

”Se tarkoittaa, että meidän pitää pystyä tuomaan uusia ratkaisuja, joilla meidän kumppanit ja asiakkaat voivat osaltaan varmistua, että kierrätys hoidetaan tehokkaasti. Käytännössä tämä onnistuu ainoastaan digitalisoimalla koko ketju syntypaikalta käsittelyyn ja loppusijoitukseen,” Häkkinen linjaa.

Asiakkaat odottavat jätehuollolta huolettomuutta ja helppoutta. Europressin ratkaisuissa panostetaan siihen, että käyttäjien tarvitsisi puuttua toimintaan mahdollisimman vähän ja kaikki hoituisi automaattisesti.

”Asiakastarpeisiin pyritään vastaamaan tarkasti ja monikanavaisesti. Mobiilikäyttöliittymään on pyritty tuomaan kaikki se tieto ja toiminnot, mitä käyttäjä tarvitsee laitteen käyttöön. SMART-portaali tuo näkyvyyden koko laitekantaan ja sen tehokkuuteen,” kertoo Häkkinen.

Älyominaisuudet sisältyvät kaikkiin Europressin tuotteisiin ja palveluihin. Näin ne ovat käytettävissä osana mitä tahansa toimittamaamme ratkaisua – oli sitten kyseessä vaativa teollisuudenala omine automaatiojärjestelmineen tai yksittäinen keräysastia pienessä päivittäistavarakaupassa. Tavoitteena on pysyä laiteteknologian edelläkävijänä.

Meidän pitää pystyä tuomaan uusia ratkaisuja, joilla meidän kumppanit ja asiakkaat voivat osaltaan varmistua, että kierrätys hoidetaan tehokkaasti.

Käytännössä tämä onnistuu ainoastaan digitalisoimalla koko ketju syntypaikalta käsittelyyn ja loppusijoitukseen.

”Haluamme ymmärtää asiakkaiden ja kumppaneiden tarpeet ja kehittää niihin parhaat ratkaisut. Uskomme, että data ja integraatiot ovat ehdoton edellytys, kun halutaan ottaa seuraava kehitysaskel. Vannomme joustavuuden nimeen, emmekä näe, että kaikille tahoille soveltuisivat samat mallit. Tämän takia olemme järjestäneet kehitysorganisaatiomme ketteryyden ehdoilla,” kuvailee Häkkinen Europressin kehitystyön lähtökohtia.

Kehityksen suunta kulkee kohti yhä pitemmälle vietyä automaatiota. Tulevaisuudessa logistiikka ja käsittelylaitokset integroituvat yhä tiiviimmin. Kuljetukset ja käsittely koordinoidaan autonomisesti. Robotiikan käyttö lisääntyy kaikilla materiaalivirran alueilla. Materiaalien käsittely automatisoituu syntypaikasta loppukäsittelyyn, ja ihmisen rooli pienenee. Tämän vuoden alussa toteutimme täysin automaattisen ratkaisun, jossa vihivaunu kuljettaa jäteastiat puristimelle. Puristin kippaa astian ja käynnistyy automaattisesti, ja vihivaunu kuljettaa astian takaisin paikalleen.

Lyhyellä aikavälillä, eli seuraavan viiden vuoden kuluessa, riittää Häkkisen mukaan töitä pelkästään siinä, että saadaan jo käytössä olevan teknologian hyödyt täyteen käyttöön.

”Dataa on olemassa paljon, sitä kerätään koko ajan lisää, ja nyt se olisi ohjattava täysimittaisesti palvelemaan kierrätysketjua,” kannustaa Häkkinen.

Juttusarjan edellisessä osassa kurkistetaan älykkään jätehuollon historiaan ja kehitysaskeliin. Niistä kertoo SMART-palvelun alkuvaiheilta lähtien kehitystyötä vetänyt varatoimitusjohtaja Timo Huhtala.