Pandemian vaikutukset tuotannossa


Teksti: Pia Husu-Vierimaa
Kuvat: Ira Heinonen

Koronalla on ollut vaikutuksia Europressin tuotannon työntekijöihin ja heidän arkeensa. Henkilöstöltään 55 työntekijän tuotannon jo valmiiksi järjestelmällinen toiminta ja Leanin avulla johdettu työtapa ovat auttaneet selviytymään maailmanlaajuisesta viruksesta lähes kuivin jaloin. Tätä ovat edesauttaneet tarkoin suunnitellut toimenpiteet, työntekijöiden ja johdon yhteisymmärrys tilanteen vakavuudesta ja ennakointi hyvissä ajoin tilanteiden muuttuessa nopeastikin.

Halusin kuulla Europressin tuotantojohtaja Markus Lahtisen kokemuksia koronavuodesta ja miten tehtaan työntekijöiden pääluottamusmies Pasi Ryhänen näkee toimenpiteiden osumatarkkuuden ja työntekijöiden jaksamisen koronan keskellä.

SUOJELUORGANISAATIO OSAATURVALLISUUSJÄRJESTELYT POIKKEUSOLOISSAKIN


”Pandemia on vaikuttanut niin työntekijöihin, kuin arjen käytäntöihin tuotannossa. Taukoryhmiä on pienennetty, jotta tauolla olevien henkilöiden lukumäärä ei kasva liian suureksi.

Vakiovarusteita ovat käsidesit ja kasvomaskit. Työntekijöille annettiin toki mahdollisuus olla käyttämättä kasvomaskeja, sillä heidän työssään käyttämät suojaasusteet kuten hitsausmaskit suojaavat itsessään myös kasvot ja näin ollen kasvomaskin hyöty on marginaalinen. Myös työntekijöiden etäisyydet toisiinsa toteutuvat pääsääntöisesti työpisteillä. Sen sijaan toimihenkilöiltä edellytetään aina kasvomaskin käyttöä heidän vieraillessaan tuotannon tiloissa. Kaikki ei-välttämättömät vierailut tuotannon tiloissa on siirretty tulevaisuuteen.

Pukuhuoneissakin tehtiin erityisjärjestelyjä, jotta vuorojen väliset kontaktit on saatu minimiin. Henkilöstön infotilaisuuksia ei ole pystytty järjestämään koronan aikana, vaan informaatiota on jaettu sähköisillä infonäytöillä”, kertaa Markus Lahtinen toimenpiteitä.

KORONAN VÄISTYMISTÄ ODOTETAAN


Pääluottamusmies Pasi Ryhänen kertoo, että kun taukoaikoja on jaksotettu kontaktien minimoimiseksi, on se luonnollisesti vähentänyt työntekijöiden välistä kanssakäymistä. ”Työntekijät odottavat paluuta normaalimpaan kanssakäymiseen ja kommunikointiin myös yhteisissä infotilaisuuksissa, jolloin vuoropuhelu niin työntekijöiden kesken, kuin työnjohdonkin kanssa on taas tiiviimpää”, summaa Pasi tuotannon työntekijöiden kokemuksia.

Markus Lahtinen kertoo, että pandemian takia myös siivouksen ja työterveyshuollon kanssa sovittiin uusista toimenpiteistä. ”Siivousta on tehty tiheämmin ja käsidesin saatavuus on varmistettu. Työterveyshuollon kanssa jo pandemian alussa aloitettu etävastaanottokäytäntö on vähentänyt flunssankin leviämistä ja mikä loistavaa, sairauspoissaolot ovat vähentyneet keskimääräisesti tasolle 3,5 % (3/2020 – 2/2021). Tämä on muutaman prosenttiyksikön alhaisempi kuin historiassa”.

Pääluottamusmies Pasi Ryhänen odottaa jo koronan väistymistä samoin kuin koko muu henkilökunta.
Tuotantojohtaja Markus Lahtinen kiittelee henkilöstön vastuullisuutta niin työssä kuin vapaa-ajalla.

TILAUSKANNASSA VAIN PIENI NOTKAHDUS


Markus Lahtinen kertoo jätepuristimien ja -paalainten tilauskannan vähentyneen tasaisesti pandemian puhjettua, mutta hänen mukaansa tilauskannassa on jo nyt saavutettu sama taso kuin ennen koronaa. Tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden haasteet alkoivat näkymään enemmän vasta tämän vuoden puolella. Elektroniikkakomponenttien kysynnän nousu globaalisti on ylittänyt tarjonnan ja se on huomattu Europressissäkin niin toimitusajoissa kuin hankintahintojen nousuna.

Markus Lahtinen ja Pasi Ryhänen kertoivat yhdensuuntaisista havainnoistaan koronavuoden jälkeen.

PANDEMIALLA POSITIIVISIAKIN VAIKUTUKSIA


Pasi kertaa Markuksen positiiviset uutiset korona-ajasta. Huoli on ollut kaikilla yhteinen ja sitä on pystytty jakamaan työkavereiden kesken, jopa päivittäin.

Lopuksi Markus Lahtinen toteaa, että korona- aika on tuonut positiivisiakin vaikutuksia. ”Parantuneet hygieniakäytännöt vähentävät myös muiden tartuntatautien leviämistä. Lisäksi työterveyshuollon etävastaanotto on toimiva oikein käytettynä ja etäpalaverit mahdollistavat osanottajien osallistumisen palavereihin ilman fyysistä toimistolla läsnäoloa.

Merkittävimmäksi positiiviseksi asiaksi voinee kuitenkin todeta, että kriisi on yhdistänyt uudella tavalla työntekijät ja johdon”. Yhdessä on selvitty ja selvitään mahdolliset seuraavatkin koettelemukset.