RINKI-EKOPISTEET ALOITTIVAT

Rinki-ekopisteverkosto starttasi tammikuussa, mutta se kasvaa ja kehittyy vielä lähikuukausina. Kuluttajat pääsevät nyt ensimmäistä kertaa kierrättämään myös muovipakkauksensa. Rinki-ekopisteverkosto on kuluttajien pakkausjätteen keräämiseen tarkoitettu keräysverkosto. Aiemmin pakkausjätteen keräämisestä vastasivat lähinnä kunnat, kuntien jätelaitokset ja yksityiset yritykset. Nyt pakkausten keräämisestä vastaavat niiden tuottajat, eli pakattujen tuotteiden valmistajat ja maahantuojat.

Rinki-ekopisteiden verkostoon 1850 pistettä

Alkuvuoden 2016 aikana on avautunut jo yli 1450 ekopistettä. Niissä kerätään vaihtelevasti eri materiaaleja. Muovipakkausten keräyspisteitä oli huhtikuun alussa auki noin 250.

– Verkoston keräyspisteiden kokonaismäärä on 1850. Pyrimme siihen, että pistemäärä täyttyy heinäkuun 2016 loppuun mennessä. Tuolloin myös kaikkien keräysvälineiden tyhjennykset ja pisteiden kunnossapito toimivat sujuvasti ja tehokkaasti, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kehityspäällikkö Pia Vilenius kertoo.

Pia Vilenius, Rinki
– Ohjeiden mukainen lajittelu on tärkeää, jotta kerätty pakkausmateriaali kelpaa kierrätykseen ja siitä saadaan hyvää materiaalia jatkokäyttöä varten, toteaa RINKI Oy:n kehityspäällikkö Pia Vilenius. Kuva: Rinki Oy/Sini Pennanen

Olemassa olevia keräyspisteitä täydennetään uusilla keräysvälineillä niin, että kaikissa 1850 pisteessä on vähintään lasi- ja kartonkipakkausten sekä metallin keräyssäiliöt. Näistä noin 500 pisteessä kerätään lisäksi muovipakkauksia. Useimmille pisteille tulee lisäksi paperin ja mahdollisesti tekstiilien keräys. Rinki tiedottaa uusien keräyspisteiden sijainnista, kun kaikki tarvittavat luvat ja sopimukset on saatu kuntoon ja pisteen paikka varmistuu. Uusia keräysvälineitä, yhtenäiset ohjeet Ekopisteverkoston keräysvälineet ovat pääasiassa liikuteltavia 4–6 kuutiometrin kokoisia säiliöitä. EteläSuomessa muovipakkauksia kerätään isommilla 10-kuutioisilla säiliöillä. Osassa keräyspisteitä hyödynnetään myös olemassa olevia syväkeräyssäiliöitä. Suurimmissa kohteissa on käytössä puristimet  artonki- ja muovipakkauksille.

Keräyspisteitä tulee siis osittain uusiin paikkoihin, mutta paljolti hyödynnetään olemassa olevia keräyspisteitä. Vanhojenkin keräyspisteiden ulkoasu uudistuu ja yhtenäistyy. Kaikki pisteet saavat Rinki-ekopistekyltin, ja ne tarroitetaan kevään aikana yhtenäisillä lajitteluohjeilla. Täysin uudet keräyspisteet ovat pääasiassa kauppojen tai liikekeskusten yhteydessä. Pia Vilenius Ringistä kertoo, että ekopiste on kuluttajalle hyvää palvelua.

– Pakkausjätteet on kätevää palauttaa kauppareissun yhteydessä samaan tapaan kuin on jo totuttu viemään kauppaan tyhjät pullot, paristot ja akut.

Rinki-ekopiste, Kauppakeskus Karisma
Kauppakeskus Karismassa Lahdessa avattiin uusi Rinki-ekopiste 23.3.2016. Vilkkaassa ekopisteessä puristimet ovat tarpeen niin kartonki- kuin muovipakkausten keräykseen.

Pakkausjäteasetuksen kriteerit vaikuttavat siihen, mikä kauppa on saanut tai saa pihalleen ekopisteen. Sijoittelussa on pyritty myös esimerkiksi siihen, että eri ketjujen kauppoja kohdeltaisiin mahdollisimman tasapuolisesti. Ohjeiden noudattaminen tärkeää Pia Vilenius kertoo, että suurin muutos entiseen on muovipakkausten keräämisen alkaminen.

– Muovipakkausten lajitteluohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää. Jos keräyssäiliöön päätyy vaikkapa marinadia sisältävä broileripakkaus, siitä aiheutuu pian hajuhaittoja. Väärän materiaalin kertyminen keräysastiaan haittaa tietenkin aina myös materiaalin jatkokäyttöä. Kuluttajat tarvitsevatkin nyt muovinkeräyksen alkaessa tiedotusta ja ohjausta. Uuden asian oppiminen ei suju hetkessä. – Jos on epävarma, sopiiko jokin muovipakkaus keräykseen, on aina parempi vaihtoehto laittaa se sekajätteeseen. Sitten kannattaa ottaa asiasta selvää, jotta osaa toimia seuraavalla kerralla heti oikein.

Teksti: Matti Välimäki

Lisätietoa Rinki-ekopisteistä

• Yritysasiakkaille: info@rinkiin.fi tai p. 09 6162 3500
• Kotitalouksille: asiakaspalvelu@rinkiin.fi tai puh. 0800133888
• Rinki on myös Facebookissa ja Twitterissä
• Lajittelutietoa ja ekopisteiden sijainnit: Rinkiin.fi
• Kierrätyspisteet kartalla: Kierratys.info (Jätelaitosyhdistyksen verkkopalvelu)