Muovien kierrättäminen on keino, jolla yritykset voivat pienentää ilmastovaikutustaan ja edistää materiaalien kestävää käyttöä. VTT, Helsingin kaupunki ja Helsingin Satama pilotoivat yrityskumppaniensa kanssa muovinkierrätystä Vuosaaren satamassa 16.11.–31.12.2020. Tavoitteena on selvittää, miten muovien kierrätystä voidaan tehostaa satama-alueella. Pilotti on osa 6Aika – HNRY Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -kehityshanketta. Muovipilotissa kokeillaan uudenlaista muovijätteen keräystapaa Vuosaaren satama-alueella sijaitsevalla kierrätyspisteellä.

Europress Group Oy on mukana yhteistyössä ja muovinkeräykseen käytetään CombiMax 20m3- jätepuristinta, jossa on integroitu Scaletipper X1 kippilaite, joka käyttää älykästä SMART Scale -järjestelmää. SMART Scale -järjestelmä kerää jätteiden punnitsemisen yhteydessä painotietoja jätteiden määrästä ja siitä mikä yritys on käyttänyt laitetta. Se auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan siitä paljonko jätettä syntyy ja millaisella ajanjaksolla.

Timo Huhtala, Europress Group Oy:n varatoimitusjohtaja, esitteli miten jätepuristinta käytetään. Ensin jätepuristimen käyttäjä asettaa jäteastian kippilaitteeseen. Kun käyttäjä tunnistautuu RFID-avaimella, laite ilmoittaa piippauksella sen olevan valmis käyttöön. Käyttäjän painaessa samanaikaisesti kahta painiketta avautuu syöttöaukon kansi. Kannen ollessa täysin auki, nostaa kippilaite jäteastian ylös ja tyhjentää sen. Kun jäteastia on tyhjä, voi käyttäjä painaa painikkeita uudestaan, jolloin kippilaite laskee jäteastian alas. Jätepuristin puristaa jätteen kontissa moninkertaisesti pienemmäksi kuin jos sitä säilytettäisiin jäteastioissa. Näin on mahdollista saada säästöjä sekä kuljetuskustannuksissa että hiilidioksidipäästöissä.

Scaletipper X1 kippilaitteella varustettua CombiMax-jätepuristinta käytetään RFID-avaimella, jolla tunnistaudutaan ennen laitteen käyttöä, jotta tiedot tallentuvat järjestelmään oikein. SMART-järjestelmään ei tallennu tietoja, joilla voisi identifioida yhtä henkilöä vaan järjestelmä tallentaa avaimeen tallennetun yrityksen tiedot ja merkkaa ajan sekä kilomääräisen painotiedon ylös. RFID-avain on tehty helposti avaimenperänä käytettävään muotoon, jotta se ei häviä ja sitä on helppo pitää mukana.

Pilottiohjelmaan osallistuneille yrityksille jaettiin RFID-avaimet paikan päällä.


Vuosaaren satamassa käynnistyi muovien kierrätyksen pilotointi yritysyhteistyönä

hel.fi