LEO STRANIUS: KOHTI ROHKEAA KOKEILUKULTTUURIA

Tämän sukupolven merkittävin haaste on luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, ilmastokriisi ja luonnonvarojen ylikulutus. Kiertotaloudella pyritään vastaamaan tähän haasteeseen. Käytetään luonnonvaroja fiksummin, pidempään ja tehokkaammin. Suomessa riittääkin tekemistä. Esimerkiksi autojen keskimääräinen käyttöaste on noin 8%. Toimistojen käyttöaste on noin 40%. Rakennusmateriaaleista 10-15% menee jätteeksi rakennusaikana. Ruuasta 31% menee hukkaan arvoketjussaan.

Kunnissa kiertotaloutta voidaan edistää monella tavalla. Kunta voi hankkia yhteiskäyttöisiä sähköautoja, tehostaa julkisten tilojen käyttöä avaamalla niitä muulle toiminnalle sekä luoda prosesseja rakennusmateriaalien ja maa-aineksen tehokkaammalle käytölle. Julkisiin hankintoihin voidaan ottaa mukaan ympäristökriteerejä ja suosia esimerkiksi kouluissa kasvisruokaa. Kunta voi tehdä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa ruokahävikin minimoimiseksi joukkoruokailussa.

Kiertotalous luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin siitä, että päästään absoluuttiseen irtikytkentään talouskasvun ja luonnonvarojen kulutuksen välillä samalla, kun hiilenkierrossa siirrytään hiilineutraalisuuteen ja negatiivisiin päästöihin. Esimerkiksi WWF Suomen mukaan vietimme suomalaisten ylikulutuspäivää tänä vuonna jo 3. huhtikuuta. Kulutimme siis reilussa kolmessa kuukaudessa luonnonvarat, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi.

Kiertotalous edellyttää rohkeaa kokeilukulttuuria, jossa ei pelätä epäonnistumista vaan kannustetaan yrittämiseen. Tietoa ja taitoa on. Onnistumiseen tarvitaan kuitenkin vielä motivaatiota sekä häpeämätöntä toimintaa ja konkreettista tekemistä. Tarvitaan uskallusta yrittää, rohkeutta epäonnistua ja sitä kautta oppia uutta ja kokeilla taas uudestaan.

Leo Stranius, kiertotalous ja kokeilukulttuuri
Kuva: Hanna Heikkilä

Leo Stranius on Helsingin kaupunginvaltuutettu ja Luonto-Liiton toiminnanjohtaja sekä Suomen kiertotalouden ohjausryhmän jäsen. Stranius on nimetty 2016 Kauppalehden listauksessa 100 vaikutusvaltaisimman suomalaisen joukkoon ja hän kirjoittaa Suomen ympäristöblogien ykköseksi valittua blogia osoitteessa www.leostranius.fi.