Osaavaa henkilöstöä tarvitaan Europressillä nyt ja tulevaisuudessa. Oppilasyhteistyö Keudan kanssa on mahdollistanut yrityksen ja opiskelijoiden kohtaamisen, mikä on tärkeä osa rekrytointeja. Järvenpään Keudan metallialan opiskelijat tekevät oppilastöinä erilaisia komponentteja Europressin Keravan tehtaalla valmistettaviin jätepuristimiin.

Koulutusyhteistyötä jätepuristintehtaalla
Vasemmalta lehtori Ilkka Jokisen kanssa kuvassa Aleksi, Anton ja Kaius. Lauri ja Jussi puuttuvat kuvasta, mutta ovat mukana Keudan ja Europressin yhteistyössä.

Keuda ja Europress ovat tehneet yhteistyötä nyt jo kahden vuoden ajan. Oppilastöiden lisäksi Keudan opiskelijoita on ollut kesätöissä ja harjoitteluissa Europressillä. Yhteistyö kokonaisuudessaan on erinomainen mahdollisuus työllistää nuoria osaajia sekä uusi ja yksi monista rekrytointitavoista. Tällaisella toiminnalla tähdätään muuhunkin, kuin vain nopeaan kapasiteetin kasvattamiseen. Kun vielä koulutus saadaan entisestään vastaamaan työelämän odotuksia ja tarpeita, työntekijöitä ei enää haeta yrityksiin vain yhteen yksittäiseen työtehtävään, vaan monitaitoisuus korostuu.

Keudan kone- ja tuotantotekniikan lehtori Ilkka Jokinen kertoo, että komponenttien valmistus alkaa piirrustusten lukemisesta; aluksi kaikki hitsausmerkinnät käydään läpi ja valmistetaan tarvittavat jigit takaamaan mittojen oikeellisuus jokaisessa valmistettavassa kappaleessa.

– Yhteistyössä tehtyjen komponenttien valmistusprosessia pystyy opettajan näkökulmasta valvomaan ja tarvittaessa opastamaan, Jokinen kuvailee. Lisäksi oppilastöiden tekemisessä opitaan myös laajemmin tulevasta työelämästä. – On myös ihan eri asia, että koulussa tehdään oikea työ eikä harjoitustyö. Tekemisen taustalla on yrityksen tarve saada kyseinen osa tai komponentti, joka sitten tehdään oppilastyönä, Jokinen lisää. Opiskelijoiden mukaan yritysyhteistyö on ollut kiinnostavaa, ja se on tuonut vaihtelua tekemiseen.

Tulevana kesänä on tarkoitus viedä yhteistyötä vielä uudelle ulottuvuudelle, kun Keudan opiskelijat perustavat oppilaitoksen nimissä yrityksen, joka tuottaa komponentteja kesän 2019 aikana Europressille. Opiskelijat saavat käyttää koulun pajaa ja Europress maksaa komponentit suoraan opiskelijoiden yritykselle.

Jätepuristimen hitsauksen opetusta
Jätepuristimen hitsarin on taitoihin kuuluu suunnittelukuvien ymmärtäminen.

Yritysyhteistyö kertoo opiskelijoille tulevaisuuden työelämästä

Kun yhteistyö yrityksen ja oppilaitoksen  välillä on suunnitelmallista, päästään vaikuttamaan  jopa koulutuksen sisällön suunnitteluun. Näin on tehty myös Keudalla; koulutusohjelmaan on Europress-yhteistyön aikana lisätty esimerkiksi trukkikortti. Näin työelämän tarpeita on saatu jo opinto-ohjelmaan. Metallialan opiskelijat tekevät siis oppilastöinä esimerkiksi koneikkokaappeja Europressin jätepuristimiin, sovittua korvausta vastaan. Materiaalit kulkevat Europressin tehtaalta oppilaitokselle Keudan logistiikkaopiskelijoiden kyydissä, ja valmiit kappaleet sitten takaisin Europressille samalla kyydillä.