ÄLYKÄS JÄTEHUOLTO AUTOMATISOIDUSSA LOGISTIIKKAKESKUKSESSA

Inexin ympäristöajattelu on kunnianhimoista ja pitkälle vietyä

Sipoon Bastukärrin alueella sijaitsee vierekkäin kaksi rakennusta: valtavan kokoinen käyttötavara- eli KT-logistiikkakeskus ja vielä jättimäisempi päivittäistavara- eli PT-logistiikkakeskus. Europress on toimittanut jätehuoltolaitteet molempiin. KT-keskus on ollut toiminnassa vuodesta 2012 ja sen jätehuollosta kerrottiin asiakaslehdessämme 1/2013.

PT-keskuksen rakennustyöt aloitettiin kolme vuotta sitten. Tulevaisuudessa 26 000 tuotenimikettä käsittelevän, korkean teknologian jakelukeskuksen käyttöönotto alkoi tämän vuoden kesäkuussa kuivatuotteiden varastotoiminnalla. Käyttöönotto etenee viidessä vaiheessa, joista viimeinen tehdään vuoden 2018 loppuun mennessä. Silloin jakelu siirtyy kokonaan Espoon Kilosta Sipooseen. Kokonaispinta-alaltaan 195 000 m2 keskuksen kiinteistö- ja ympäristöasioista vastaa tehokas ja kunnianhimoinen kaksikko: tekninen isännöitsijä Atso Vesa ja ympäristöasiantuntija Iina Kari.

– PT-logistiikkakeskuksen sisään mahtuisi 30 jalkapallokenttää tai sama määrä eduskuntataloja, Kari havainnollistaa työmaansa laajuutta. Tutustumiskierroksellamme kanttiinsa 500 m pitkässä rakennuksessa kertyy kävelykilometrejä helposti yksi jos toinenkin. Pitkälle viety automaatio, ympäristöystävälliset energiavalinnat ja korkea kierrätysaste kuvaavat kahden logistiikkakeskuksen modernia jakelukeskittymää.- Sipoon PT-logistiikkakeskus on rakennettu kansainvälistä BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmää hyödyntäen. Järjestelmä asettaa suunnitteluvaatimuksia muun muassa kiinteistön energian- ja vedenkulutukselle, maankäytölle, työntekijöiden terveydelle ja hyvinvoinnille, kestäville materiaalivalinnoille sekä projektin johtamiselle. PT-logistiikkakeskus saavuttaa rakentamisessa toiseksi korkeimman Excellent-tason, Kari kertoo.

– PT-keskuksen 160 maalämpökaivoa rakennuksen alla, S-ryhmän omat tuulivoimalat sekä pellettilaitos tuottavat uusiutuvaa energiaa logistiikan tarpeisiin. KT-ja PT -keskukset kokonaisuutena muodostavat yhden maailman suurimmista maalämpökohteista, Vesa avaa kiinteistön energiaratkaisuja.

jätehuolto
Atso Vesa ja Iina Kari vastaavat Inexin jätehuollon toimivuudesta.

Jätteiden lajitteluun erityistä huomiota

PT-logistiikkakeskuksessa kiinnitetään erityistä huomiota ja sitoudutaan toimivaan jätteiden lajitteluun. Arvioitu kokonaisjätemäärä on 6000 tonnia vuodessa. Jätteiden lajittelussa tähdätään sataprosenttiseen hyötykäyttöön ja hävikkiä pyritään ehkäisemään mm. pakkausten kierrätettävyyden kehittämisellä tavarantoimittajien kanssa.

– Realistinen hyötykäyttöaste on noin 95 % siinä vaiheessa, kun keskus on täydessä käytössä. Mutta 100 % on hyvä tavoite, Kari toteaa. Jätehuolto on suunniteltu uudenaikaiseksi ja tehokkaaksi sekä logistiikkatyöntekijöille selkeäksi ja vaivattomaksi. Henkilökunnan on tunnistettava ja osattava lajitella oikein 12 erilaista jätejaetta.

Suurin osa kuivista jätejakeista lajitellaan automaation jäteastioihin ja toimitetaan automaation kautta jätehuoneen viereen kuljettimelle, josta astiat tyhjennetään edelleen puristimiin. Jätejakeet on selkeästi merkitty astioittain ja lajittelua ohjaavat helpot lajitteluohjeet jäteastioissa. Pääjätehuone on noin 800 neliön suuruinen ja tällä hetkellä käytössä on seitsemän jätehuoltolaitetta. Jätehuoneet on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Europressin kanssa tehokaksikkomme korkealle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. He ovat tyytyväisiä yhteistyöhön, johon kuuluu kokonaisvaltainen palvelu aina vaativien jätehuoltokokonaisuuksien suunnittelusta päivittäiseen huolto- ja ylläpitopalveluun.

– Europressin asiantuntemuksesta on iso apu jätehuollon kehittämisessä, kaksikko kehuu. Automatisoitu logistiikka vaatii parikseen älykkään jätehuoltoratkaisun.

jätepuristin
Jätepuristimia Inexin logistiikkakeskuksessa.

Ei turhia kuljetuksia

Kun PT-logistiikkakeskuksen toiminta pääsee täyteen vauhtiin, sieltä lähetetään matkaan jopa tuhat rekkaa ja 1,2 miljoonaa tuotepakkausta päivässä. Liikennettä ruuhkauttamaan ei kaivata yhtään ylimääräistä jätekuljetusta. Kaiken pitää toimia optimoidusti. Keskuksen jätehuolto toimii myös myymälöiden hyväksi: paluukuormassa kulkevat yhä useammin myymälästä palautuvat pakkausmateriaalit. Näin myymälät säästyvät laiteinvestoinneilta ja ylimääräisiltä jätemaksuilta, ja rekat kulkevat täysinä molempiin suuntiin. Jätehuoltolaitteiden suuri käyttökapasiteetti jaoptimoitu älytekniikka ovat tässä avainasemassa:

– Pyrimme maksimoimaan jätepuristinkonttien tyhjennyspainot ja minimoimaan jätekuljetukset. Tämän mahdollistaa puristimien älyteknologia, joka toimii erinomaisesti yhteen oman automaatiomme kanssa, parivaljakko toteaa tyytyväisenä.

 

jätehuollon suunnittelu, jätepuristimet ja jätepaalaimet
Tero Tenhunen tekee tiivistä yhteistyötä Iina Karin ja Atso Vesan kanssa.

Kokonaisvaltaista suunnittelua

PT-keskuksessa jätehuollon on toimittava saumattomasti yhteen automaation ja muiden toimintojen kanssa. Siksi Europressin toimittama ratkaisu ei rajoitu laitteisiin, vaan kattaa jätehuollon kokonaisvaltaisen suunnittelun ja toteutuksen. Projektista vastasi Europressillä kolmen hengen tiimi. Yhteistyö jatkuu edelleen jatkuvan kehitystyön merkeissä. Toimitukseen kuuluivat mm. teräsastiat, jotka on varustettu viivakoodilla koneellista tunnistusta varten. Tunnistettu astia ohjautuu järjestelmässä aina oikeaan paikkaan. Astioiden mitoitus, toiminnallisuus ja väritys on mietitty tarkkaan automaation ja käytössä olevan siirtokaluston vaatimusten mukaan.

– Jätehuolto hyödyntää olemassa olevia järjestelmiä ja kalustoa. Näin Inex saa niistä parhaan mahdollisen hyödyn, kertoo avainasiakaspäällikkö Tero Tenhunen.

Ergonomiaa parantaa se, ettei jäteastioita tarvitse siirtää henkilövoimin. Sekä automaatiojärjestelmässä käytettäviä teräsastioita että tavallisia 600 litran muovisia jäteastioita liikutellaan ainoastaan koneellisesti. Jätehuoneissa olevat terästasot ovat myös Europressin toimittamat ja ne asennettiin yhdessä jätehuoltolaitteiden kanssa. Yhteensopivat puitteet takaavat toimivan kokonaisuuden. Huoltoasentaja Mika Saviniemi tuntee hyvin Inexin päivittäisen jätehuollon. Hän on hoitanut useita vuosia jätehuoltolaitteiden huollot asiakkaan eri logistiikkakeskuksissa.

– PT-keskuksen jätehuoltoratkaisut ovat kaikkein edistyksellisimpiä. SMART-älytoiminnot ovat kehittyneet ja niitä hyödynnetään. Esimerkkeinä tästä ovat kippilaitteiden ravistustoiminto ja puristimien työliikkeiden optimointi kontin täyttöasteen mukaan, Saviniemi kertoo ja toteaa saaneensa helpotusta myös omaan työhönsä:
– Pääsin itse vaikuttamaan laitteiden sijoitteluun siten, että huoltotyö on sujuvampaa. Laitteiden ympärille varmistettiin riittävä liikkumatila. Tämä helpottaa myös siivousta.

Jätehuoneiden suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin yhdessä asiakkaan ja kiinteistön suunnitelleen arkkitehtitoimiston kanssa. Näin tiloista tuli mahdollisimman toimivat. Suunnitteluinsinööri Pentti Hämäläinen on tyytyväinen projektiin:

– Yhteistyö eri osapuolien kanssa sujui hyvin. Piirsimme suunnitteluvaiheessa useita eri versioita, joita hiottiin niin pitkään, että kaikki olivat lopputulokseen tyytyväisiä. Ja hyvä siitä tuli!

jätehuollon suunnittelu
Yhteistyö sujuu. Tero Tenhunen on tuttu vieras Atso Vesalle ja Iina Karille. Sipoon logistiikkakeskittymä sijaitsee vain kivenheiton päässä Europressin tehtaalta Keravalta, joten monet tapaamiset suunnitelmien hiomiseksi on erittäin helppoa järjestää.

Erikoisosastolla toimii täysautomaattinen jätehuolto

Täysautomaattisessa jätehuollossa työntekijää ei juuri tarvita. Hän ainoastaan laittaa pakkaukset liukuhihnalle, josta ne siirtyvät kuljettimella jätekuiluun ja puristimeen. Laite käynnistyy itsestään ja lähettää tyhjennyskutsun kuljettajalle, kun kontti on täynnä. Puristimen ja kuljettimen järjestelmät keskustelevat keskenään. Kuljetin saa mm. tiedon puristimen täyttymisestä ja tyhjennyksistä eikä syötä pakkauksia tyhjennysten aikana. Molemmat laitteet ovat erikseen CE-merkittyjä, mutta koska ne on toimivat yhdessä, on niille tehty konedirektiivin mukaisesti myös turvallisuus ja rajapintatarkastelu, jonka pohjalta uudenlaiselle laitekokonaisuudelle on myönnetty oma CE-merkintänsä. Kuljetin-puristin linjalla on yhdistetty hätä-seis -toiminto. Linjan jokainen hätä-seis painike aiheuttaa pysäytyksen linjan kaikissa koneissa.

 

NÄIN JÄTEASTIAT HYÖDYNTÄVÄT AUTOMAATIOTA

jätehuolto, pakkausjäte, lajittelu
1. Pakkausjäte lajitellaan siellä, missä se syntyy.

 

jätehuolto, pakkausjäte, lajittelu
2. Viivakoodilla varustetut astiat kulkevat automatisoidulla linjastolla jopa satoja metrejä jätepisteen luo.

 

logistiikkakeskuksen jätehuolto
3. Työntekijä siirtää astiat tyhjennettäväksi puristimeen tai paalaimeen.

 

jätehuoltolaitteet, logistiikkakeskuksen jätehuolto
4. Astiankaatolaite kippaa pakkaukset syöttöaukkoon.