JÄTEHUOLLON ASIAKASTARINA: TULEVAISUUDEN KAUPPAKESKUKSIA

Tavoitteena olla osa yhteiskuntaa

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Cityconin omistama ja hallinnoima kauppakeskus Iso Omena Espoon Matinkylässä on tällä hetkellä yhtiön suurin kehityshanke Suomessa, joka valmistuttuaan vuonna 2017 kasvattaa kävijämääränsä arviolta 14,5 miljoonaan asiakkaaseen. Yksi suuri tekijä kasvavassa asiakasvirrassa on tämän vuoden elokuussa valmistuva kauppakeskuksen laajennusprojekti, joka integroituu Matinkylän uuteen metro- ja linja-autoasemaan. Lopullisen laajennuksen valmistuttua kauppakeskus tarjoaa asiakkailleen 100 000 m2 pinta-alan verran erilaisia palveluita.

waste management in shopping centre
Cityconin kauppakeskukset tarjoavat yhä laajemman skaalan palveluita. Lappeenrannan IsoKristiinasta löytyvät perinteisten kauppojen lisäksi mm. kaupunginteatteri, elokuvateatteri, kuntokeskus, terveyspalveluita, hotelli, taidenäyttelytila ja nuorisotila.

Kauppakeskus Iso Omenan Senior Property Manager Esa Sihvonen avaa yhtiön tulevaisuuden visioita kertomalla, että kauppakeskuksia kehitetään suuntaan, jossa ei ole pelkästään myymälöitä ja ravintoloita, vaan myös elokuvateattereita sekä julkisia palveluita kuten kirjastoja ja terveyskeskuksia.

– Tavoitteena on olla osa yhteiskuntaa ja täyden palvelun tarjoaja, ei pelkästään ostospaikka. Kauppakeskuksien hallinnoijat pyrkivät enenevässä määrin sitouttamaan asiakkaita, luomaan kauppakeskuksen kanta-asiakkuuksia. Sihvonen on tehnyt pitkän uran Cityconilla työskennellen kaksitahoisessa roolissa kiinteistöpäällikön tehtävissä sekä Citycon Finland Oy:n konsernitason tehtävissä, puitesopimusten ja palvelutarjoajien kilpailuttamisen parissa.

 

Valitsimme Europressin yhteistyökumppaniksi asiakkaan tarpeeseen vastaamisen, muutosjoustavuuden ja laitteiden kotimaisuuden vuoksi. Esa Sihvonen, senior property manager, Citycon Finland Oy

 

jätehuoltosopimus
Matti Turunen ja Esa Sihvonen tekivät sopimuksen, joka vahvistaa ennestäänkin hyvää yhteistyötä.

Kauppakeskuksen korjaus- ja huoltotoimenpiteiden hallinnointi luo haasteita kiinteistönhoidossa, sillä huoltotoimet tapahtuvat paikassa, jossa kymmeniä tuhansia asiakkaita liikkuu jatkuvasti. Isommat korjaukset tehdään yöaikaan, sillä asiakasliikenne ei saa häiriintyä eivätkä korjaukset aiheuttaa vaaratilanteita. Siisti ja turvallinen ympäristö on hyvin tärkeä tekijä, ja siksi mm. vartiointi ja järjestyksenvalvonta on saatu hyvin toimiviksi kauppakeskuksissa – asiakkaiden turvallisuuden tunne syntyy siitä, että vartijat näkyvät.

Erinomaisena erimerkkinä turvalliseen ympäristöön panostamisesta on Cityconin aloittama Nuorisovartijapilottihanke kauppakeskus Iso Omenassa viime vuoden lopulla. Nuorisovartija toimii nuorison parissa, pyrkien antamaan kuvan, että nuoriso on tervetullutta, mutta samalla viestittämään heille, että pidetään kauppakeskus siistinä paikkana, jossa ei esiinny ilkivaltaa ja jossa on kiva olla. Sihvonen toivottaa nuoret tervetulleiksi – ovathan he nykyistä ja tulevaisuuden asiakaskuntaa!

Sopimus tuo huomattavia etuja ja vahvistaa yhteistyötä

Citycon ja Europress allekirjoittivat maaliskuussa jätehuoltolaitteiden yhteistyösopimuksen, joka vahvistaa entisestään hyvin toimivaa yhteistyötä yritysten välillä. – Valitsimme Europressin yhteistyökumppaniksi ennen kaikkea asiakkaan tarpeeseen vastaamisen, muutosjoustavuuden sekä laitteiden kotimaisuuden ja hyvän laadun vuoksi. Europress kehittää jatkuvasti laitteitaan ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuehdotuksia. Henkilökunta on asiantuntevaa ja huoltotoiminnot pelaavat hyvin, Sihvonen kertoo yhteistyökumppanin valintakriteereiksi. Sihvonen suosittelee laite- ja ylläpitosopimusta muillekin Europressin asiakkaille: – Asiakkaan näkökulmasta yhteistyösopimus on hyvä ja kattava sisällöltään. Sopimus helpottaa hankintatoimia ja budjetoinnin oikeellisuutta, kun tarjouskilpailuttaminen ei ole välttämätöntä ja resursseja vapautuu muihin toimintoihin, hän perustelee. Sopimuskauden aikana olosuhteiden muuttuessa on myös mahdollisuus päivittää konekanta vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.

jätehuolto sopimus
Europressin toimitusjohtaja Matti Turunen, Iso Omenan senior property manager Esa Sihvonen ja Europressin avainasiakaspäällikkö
Tero Tenhunen ovat tyytyväisiä uuteen yhteistyösopimukseen.

Hyvät edellytykset toimivaan kierrättämiseen

Cityconin hallinnoimien kauppakeskusten kierrätysmateriaalien määrät ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana. Pahvin määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2013 lähtien, ja biojätteen määrä on kaksinkertaistunut vuoden 2011 jälkeen. Citycon on asettanut tälle vuodelle Suomessa yleiseksi kierrätystavoitteekseen 90 % ja energiahyödyntämisen osalta tavoitteeksi 10 %. Viime vuoden 85 %:n kierrätystavoitteesta yhtiö saavutti 80 %.

Materiaalien kasvava kierrättäminen tuo mukanaan myös paljon haasteita. Kauppakeskuksissa on hyvät edellytykset toimivaan kierrätysmateriaalien lajitteluun. Käyttökoulutus, opastus ja jätehuoltolaitteiden käyttöohjeet ovat hyvällä mallilla. Martinlaakson ja Myllypuron Ostarien kiinteistöpäällikkö Matti Kakko kertoo, että yhtiö järjestää jätehuoltolaitteiden käyttäjille intranetin kautta laitekoulutuksia ja tarjoaa tietoa puristinten käytöstä sekä lastauslaituritoiminnasta. Cityconin omistamissa kauppakeskuksissa työskentelee ns. lastisisäntiä eli lastauslaituritoimintaisäntiä, jotka pitävät jätehuoneet puhtaina ja siisteinä sekä opastavat käyttäjiä.

Jätehuoltolaiteratkaisut ja niiden toimivuus on erittäin tärkeässä roolissa tänä päivänä kauppakeskuksissa. On äärimmäisen tärkeää, että laitteet toimivat luotettavasti. Citycon onkin ollut tyytyväinen Europressiin laitetoimittajana. – Laiteasennusten ja huoltojen aikataulut pitävät, mahdollisiin reklamaatioihin vastataan nopeasti ja yhteistyö on erittäin sujuvaa kaikilla osa-alueilla, tähdentää Iso Omenan Esa Sihvonen.

jätehuoltolaitteiden huolto
Kiinteistöpäälliköt Hannu Tamminen (vas.) ja Matti Kakko (kesk.) ovat olleet tyytyväisiä Europressin huoltopalveluihin. Myyrmannissa korjauskeikalla käymässä Europressin huoltoasentaja Topias Sorvali.

SMART-etäpalvelut tuovat huomattavia hyötyjä

Europressin uusissa älypuristimissa ja –paalaimissa on nykyaikainen SMART-etäpalvelusovellus, joka mahdollistaa tehokkaamman ja ympäristöystävällisen sekä turvallisemman jätehuollon kuin perinteiset laitteet. Ohjelmapäivitykset, osa huoltotoimista, muutokset käyttöasetuksiin sekä tyhjennyskutsut voidaan tehdä etäyhteydellä, mikä säästää asiakkaalta pitkän pennin. Cityconin kohteissa on jo osaksi käytössä älypuristimia  ja –paalaimia, ja yhtiö on ollut tyytyväinen SMARTlaitteisiinsa, ja kokenut saaneensa pelkästään hyötyä älytoiminnoista. Kauppakeskus Myyrmannissa kiinteistöpäällikkönä työskentelevä Hannu Tamminen mainitsee erityisesti, että SMART-etäyhteys helpottaa kiinteistöpäällikön toimintaa, kun ilmoitukset menevät nopeasti suoraan oikeille henkilöille ja laitekanta on hallittavissa etänä. Kaikki etänä saatava tieto näkyy suoraan hyötynä omassa toiminnassa. Älytoiminnon ansiosta pienet viat ja säädöt pystytään ratkaisemaan etänä, ilman Europressin huoltoasentajan paikalle tuloa. Näin ollen turhat huoltokäynnit vähenevät ja palvelu on nopeampaa. Europress kehittää laitteiden älytoimintoja jatkuvasti vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Sihvonen on ollut tyytyväinen niin nykyaikaisiin SMART-laitteisiin kuin yhteistyöhön ja saamaansa palveluun. ”Jatkakaa valitsemallanne tiellä,” hän huikkaa terveisensä europressiläisille.

Citycon Oyj

• Pohjoismaiden suurin listattu kauppakeskuksiin erikoistunut yhtiö
• Markkinajohtaja Suomessa, ja yksi suurimmista toimijoista Ruotsissa ja Norjassa
• Yhteensä yli 60 kauppakeskusta ja liikekiinteistöä
• Kauppakeskusten jakautuminen: Suomi 20, Ruotsi 9, Baltia ja Tanska 3, Norja 32