ANSVAR SOM VÄRDERING


Det finska bryggeriet Olvis historia fick sin början redan 1878. Eftersom ansvarstagande har varit verksamhetens grundläggande värdering ända sedan starten är det inte någon överraskning att effektivitet och miljöfrågor är tätt kopplade till hållbarhet på Olvi. Europress valdes till samarbetspartner för avfallshantering för att effektivisera materialcirkulationen på Olvi. Planen är att maximera återvinningskvoten.

UTMANING

Avfallshantering är en del av Olvis produktionsprocess, vilket betyder att alla typer av fel vid/med avfallshanteringsutrustning kan påverka produktionskedjan.


LÖSNING

Europress lösningar har lett till ett kulturskifte som innebär att avfallshanteringsstationer har blivit återvinningsstationer. Allt som kan återvinnas och återanvändas kommer också att återvinnas och återanvändas.


ANVÄNDA PRODUKTER

Europress Balex 30 Vertikala balpressar (3 enheter)
Europress CombiMax Mobila komprimatorer (2 enheter)
Europress H&G Skruvkomprimatorer (4 enheter)
Lösning med fyllning genom vägg (3 enheter)

Media