ANSVARLIGHET SOM EN VERDI


Historien om det finske bryggeriet Olvi begynner tilbake i 1878. Ansvarlighet har vært en kjerneverdi for bedriften helt siden starten, så det er ingen overraskelse at effektivitet og miljøvern er tett knyttet opp mot bærekraft hos Olvi. Europress ble valgt som avfallshåndteringspartner for å strømlinjeforme materialsyklusen hos Olvi. Målet er å maksimere gjenbruksgraden.

UTFORDRING

Avfallshåndtering er en del av produksjonsprosessen hos Olvi, noe som betyr at en eventuell feil på/med avfallshåndteringsutstyret vil gå utover produksjonskjeden.


LØSNING

Europress’ løsninger har sørget for en kulturendring i den forstand at avfallshåndteringssentrene har blitt gjenvinningssentre.Alt som kan gjenvinnes og gjenbrukes, blir gjenvunnet og gjenbrukt.


PRODUKTER SOM BRUKES

Europress Balex 30 vertikale emballasjepresser (3 units)
Europress CombiMax mobile komprimatorer (2 units)
Europress H&G skruekomprimatorer (4 units)
Innmatingsløsninger gjennom vegg (3 units)

Media