TAMRO JOHTAA TIEDOLLA

Suomen johtavan lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelijan sekä palveluntarjoajan Tamron tarina alkaa niinkin kaukaa kuin vuodesta 1895. Tamro huolehtii lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialla Suomessa. Tamro kuuluu PHOENIX-konserniin, joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.

Tamron kaikessa toiminnassa täytyy huomioida huoltovarmuuskriittisyys

Huoltovarmuuskriittisellä toimialalla kaikkien tukitoimintojen pitää olla ehdottoman luotettavia, laitteiden kunnossa ja toimittava moitteettomasti. Huoltovarmuuskriittisyys asettaa jätehuoltolaitteiden toimittajalle erityisiä vaatimuksia. Huollon resurssien täytyy olla oikein mitoitettuja, jotta puristimet saadaan nopeasti toimintakuntoon mahdollisissa vikatilanteissa. ”Pahimmassa tapauksessa jätehuoltolaitteen tai etähälytyksen toimimattomuudella voisi tuotantoprosessi hidastua ja sillä olisi välillisiä vaikutuksia jopa valtakunnalliseen terveydenhuoltoon esimerkiksi poikkeusolojen kaltaisissa tilanteissa”, Tamron kiinteistöistä vastaava kiinteistöpäällikkö Mika Marttinen kertoo.

”Palvelun pitää toimia niin helposti ja vaivattomasti, ettei sitä huomaa.” 

Pirjo Lappalainen, Tamro

Jätehuollosta huolehtii Europressin digitaalinen SMART

Yli kymmenen vuotta sitten alkanut Tamron ja Europressin yhteistyö on laajentunut ja jätehuolto digitalisoitunut Tamron jätehuoltotarpeiden kasvaessa. Vantaalla on käytössä seitsemän CombiMax-jätepuristinta ja Tampereen logistiikkakeskuksesta, jossa pääpaino on lääkkeiden jakelussa, löytyy yksi DuoMax jätepuristin muoville sekä kaksi H&G ruuvipuristinta pahville.

Tampereella pahvin osuus jätejakeesta on suurin. Muovin osuus jätteestä on vähentynyt merkittävästi molemmissa Tamron toimipaikoissa. Älykäs SMART huolehtii automaattisesti tyhjennyskutsut jätekuljetusoperaattorille ja Tamro voi seurata, että täyttöpainot ovat optimaalisia.

Tamron Vantaan kiinteistöpalvelujen operatiivisista toiminnoista vastaava Pirjo Lappalainen havainnollistaa SMART FullService -järjestelmää: ”Palvelun pitää toimia niin helposti ja vaivattomasti, ettei sitä huomaa.” Järjestelmä toimii täsmällisesti ja ”näkymättömästi” ja etävalvonnan myötä täyttöpainot on saatu kohdalleen.

”SMARTista saatava data tukee tiedolla johtamista”

Mika Marttinen, Tamro

Kuva: Europressin aluepäällikkö Juha Isojärvi, Tamron Mika Marttinen ja Pirjo Lappalainen

”SMARTista saatava data tukee tiedolla johtamista”

Edelläkävijyys ja jatkuva oman toiminnan kehittäminen yhdistävät perinteikkäitä, omien alojensa markkinajohtajia Tamroa ja Europressiä. ”Vaativat palvelulupaukset tulee täyttyä kaikkien tukitoimintojen osalta.” Pirjo Lappalainen ja Tamron Tampereen kiinteistöpalvelujen operatiivisista toiminnoista vastaava Sari Ylimäki-Pajunen ovat samaa mieltä tukitoimintojen toimivuudesta Mika Marttisen kanssa.

Mika, Pirjo ja Sari ovat aktiivisia SMARTin käyttäjiä ja he seuraavat myös täyttöpainoja. Täyttöpainojen noustua turhat jätekuljetukset ovat jääneet pois, jolloin on saatu aikaan kustannussäästöjä ja vähennettyä toimintaan liittyviä hiilidioksidipäästöjä. ”SMARTista saatavaa data auttaa päätösten teossa ja antaa konkretiaa tiedolla johtamiseen,” kertoo Mika Marttinen.

” Europressin ennakointi helpottaa omaa työtä.”

Pirjo Lappalainen kertoo, että SMARTwaste appia on ollut helppo käyttää ja sen avulla seuranta on vaivatonta ja tarkkaa. Mahdollisiin vikatilanteisiin reagoidaan nopeasti ja Europressin asiakaspalvelu reagoi aktiivisesti jo ennakoimalla. Se auttaa arjessa.